หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการ โครงข่ายตาสับปะรด เพื่อตรังสันติสุข ในการสร้างความมั่นใจ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว (18/09/2016)
อ่าน 95 ครั้ง
พมจ.ตรัง จัดทำยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืน (18/09/2016)
อ่าน 61 ครั้ง
(18/09/2016)
คลังจังหวัดตรัง เชิญชวนผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป รีบสมัครกองทุนการออมแห่งชาติ ก่อน 25 กันยายน นี้ (18/09/2016)
อ่าน 36 ครั้ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 (18/09/2016)
อ่าน 57 ครั้ง
มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนโครงการบุกเบิกเพื่อปฏิรูปบริการทางการแพทย์ระดับอำเภอ และปฏิรูปการศึกษาแพทยศาสตร์ (18/09/2016)
อ่าน 143 ครั้ง
สาธารณสุขตรัง ระบุ สถานการณ์ไข้เลือดออกยังน่าเป็นห่วง พร้อมขับเคลื่อนมาตรการ 3-3-1 ควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุข (18/09/2016)
อ่าน 103 ครั้ง
ตรังจัดงาน RESTART@TRANG ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ตรังเมืองแห่งความสุข ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนชาวตรัง (18/09/2016)
อ่าน 35 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 (17/09/2016)
อ่าน 41 ครั้ง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ และโครงหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดขุนสิทธิ์ มุ่งเน้นให้รู้จักคิดดี พูดดี ทำดี (17/09/2016)
อ่าน 41 ครั้ง
ขนส่งจังหวัดตรังรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฤดูฝน พ.ศ.2559 (17/09/2016)
อ่าน 28 ครั้ง
ตรังประชุมคณะทำงานโครงข่าย ตาสับปะรด เพื่อตรังสันติสุข (17/09/2016)
อ่าน 37 ครั้ง
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลากพระอำเภอห้วยยอด เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ (17/09/2016)
อ่าน 89 ครั้ง
เกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา เฝ้าระวังการระบาดของโรครากขาว (17/09/2016)
อ่าน 36 ครั้ง
รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปล่อยม้าน้ำคืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการฟื้นฟูประชากรม้าน้ำในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ จำนวน 100 ตัว นำร่องที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อ.กันตัง จ.ตรัง (17/09/2016)
อ่าน 53 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง นำทีมปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง MOTS TRANG BIKE TOURING (17/09/2016)
อ่าน 37 ครั้ง
กศน. ตรัง จัดโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (16/09/2016)
อ่าน 35 ครั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดตรัง นำกลุ่มเด็กออทิสติกเรียนรู้วิถีชีวิตการดำนา ข้าวตรังคืนถิ่น สินลุ่มนางน้อย (16/09/2016)
อ่าน 75 ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดตรัง (16/09/2016)
อ่าน 95 ครั้ง
กลุ่มผู้ประสบเหตุเพลิงไม้ห้างลีมาร์ทรวมตัวเปิดแหล่งรวมเสื้อผ้าแห่งใหม่ และในวันที่ 15-16-17 กันยายนนี้ จัดโปรโมชั่น ลด 20 เปอร์เซ็น ทั้ง ร้าน ทุกร้าน (16/09/2016)
อ่าน 30 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 [205] 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>