หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

อบต.ควนปริง จัดงานพืชผักผลไม้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (11/08/2016)
อ่าน 40 ครั้ง
อบต.วังวน จัดโครงการปลูกสวนป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (11/08/2016)
อ่าน 41 ครั้ง
กองอำนวยการรกษาความมั่นคงภายในตรังจัดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจปลูกป่า ถวายองค์ราชา องค์ราชินี” (11/08/2016)
อ่าน 33 ครั้ง
อบจ.ตรัง จัดโครงการขยายผลเศรษฐกิจฐานรากสู่เศรษฐกิจระดับมหภาค รุ่นที่ 8 ที่ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว สอนงานทำเงิน ทั้งเลี้ยงผึ้งโพรง ทำขนม และเพาะเห็ด (11/08/2016)
อ่าน 31 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรง ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง (11/08/2016)
อ่าน 84 ครั้ง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ร่วมบูรณาการกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด จัดโครงการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรตรัง บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ "เพื่อพ่อขอทำดี" (11/08/2016)
อ่าน 29 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจัดต่อเนื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร นักเรียนโรงเรียนตรังวิทยาร่วมกว่า 160 คน (11/08/2016)
อ่าน 78 ครั้ง
ททท.ตรัง ขอเชิญชวนผู้สนใจ...ชม...แชะ และแชร์ ว่านเพชรหึง หรือว่านหางช้าง ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ตรัง (11/08/2016)
อ่าน 47 ครั้ง
เกษตรจังหวัดตรัง จัดสัมมนาการปลูกปาล์มสมัยใหม่ ด้วยกลไกประชารัฐ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์สินค้า (ปาล์มน้ำมัน) ตามข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) (11/08/2016)
อ่าน 27 ครั้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง จัดประชุมชี้แจงโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน (11/08/2016)
อ่าน 26 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 และมอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่น พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน (11/08/2016)
อ่าน 22 ครั้ง
อบจ.ตรังจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 (11/08/2016)
อ่าน 67 ครั้ง
ตรังจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนจังหวัดตรัง ประจำปี 2559 “คอซิ้มบี้เกมส์” ครั้งที่ 62 (10/08/2016)
อ่าน 27 ครั้ง
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบบ้านรัฐ ราษฎร์ กาชาดตรัง ร่วมใจเทิดไท้มหาราชินี 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 (10/08/2016)
อ่าน 37 ครั้ง
องค์การบริหารตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (10/08/2016)
อ่าน 25 ครั้ง
จังหวัดตรัง ประกาศผลคัดเลือกแม่ดีเด่นจังหวัดตรังและแม่ดีเด่นแห่งชาติส่วนภูมิภาค ภาค 12 ประจำปี 2559 เพื่อยกย่องเผยแพร่เกียรติคุณบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ (10/08/2016)
อ่าน 44 ครั้ง
เทศบาลนครตรังจัดงาน “นครตรังเมืองแห่งความจงรักภักดี” (10/08/2016)
อ่าน 40 ครั้ง
ตรังจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (10/08/2016)
อ่าน 25 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดธนาคารออมสิน สาขาสนามกีฬาตรัง สาขาลำดับที่ 5 ของธนาคารออมสินภาค 17 (10/08/2016)
อ่าน 145 ครั้ง
ตรังกำหนดจัดงานจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 (09/08/2016)
อ่าน 58 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 [216] 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>