หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

ผู้ว่าฯ ตรัง สั่ง คุมเข้มศาลากลางจังหวัด วัดไข้ทุกคนที่เข้า – ออก ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด - 19 (24/03/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ยังคงเน้นย้ำ หัวใจสำคัญของโควิด “ไม่ชุนนุมที่เสี่ยง ไม่เคลื่อนย้ายประชากร” ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก หากปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ในการรักษาสุขอนามัย พร้อมจัดทำคิวอาร์โค๊ตเพื่อติดตามสถานการณ์โควิด -19 ได้อย่างต่อเนื่อง (24/03/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
เทศบาลนครตรัง เร่งทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (23/03/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
เทศบาลนครตรัง เร่งทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (23/03/2020)
โรงพยาบาลตรัง ตั้งเต้นท์เปิดศูนย์คลินิกไข้หวัด คัดกรองผู้ป่วย (23/03/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
เรือนจำจังหวัดตรัง นำผู้ต้องขังหญิงเย็บหน้ากากอนามัยไว้ให้ผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ และจำหน่ายให้กับญาติผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไปในราคาชิ้นละ 10 – 20 บาท ซึ่งในขณะนี้มียอดการสั่งเข้ามาจำนวนมาก เนื่องจากหน้ากากอนามัยขาดแคลน (23/03/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
เทศบาลนครตรัง ระดมกำลังทำความสะอาดถนนรื่นรมย์ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ (23/03/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามัน นักท่องเที่ยวลดลง แต่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางส่วนพักอาศัยเนื่องจากไม่สามารถกลับประเทศได้ เพราะว่าในบางประเทศได้ปิดประเทศ (23/03/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ห้างสรรพสินค้ากระทบหนักจากโควิดลูกค้าลดฮวบ บรรยากาศเงียบเชียบ ยอดขายหายหลายล้านบาท (23/03/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง เน้นย้ำสถานการณ์ Covid-19 ไม่ใช่เป็นของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียว เป็นเรื่องของทุกฝ่ายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและของประชาชน ขอให้ร่วมมือกันทุกอย่างจะผ่านวิกฤติตรังล่าสุดไม่พบผู้ติดเชื้อ (22/03/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
โรงพยาบาลตรัง ขอความร่วมมือจากผู้รับบริการ แนะนำให้ญาติผู้ป่วยเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อของผู้ที่จะเข้ามาเยี่ยม (20/03/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดตรัง ฉบับที่ 2 โดยปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนแออัด 14 วัน (20/03/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
สัสดีจังหวัดตรัง เรียกประชุมสัสดีอำเภอทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดตรัง เพื่อรับมือในการเลื่อนวันเกณฑ์ทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 (19/03/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563 (19/03/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดตรังร่วมกับเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และกศน.จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (19/03/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เน้นย้ำการใช้หน้ากากอนามัยขอให้เป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่เป็นโรค ส่วนคนปกติแนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยทางเลือก พร้อมมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์เฝ้าดูเรื่อง เฟซนิวส์ (19/03/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ทสจ.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และบทบาทที่เกี่ยวข้องให้กับ อปท. (19/03/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง มอบบ้านกาชาด ตามโครงการกาชาดร่วมใจแบ่งปันความสุขคืนสู่บ้านผู้ยากไร้ ประจำปี 2562 (19/03/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
โรงพยาบาลตรัง แถลงโรคโควิด -19 (COVID-19) ฉบับที่ 3 ยืนยันยังไม่มีผู้ป่วยที่ตรวจพบสายพันธุกรรมของเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในจังหวัดตรัง (18/03/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2563 เพื่อมีมติออกประกาศจังหวัด (ฉบับ 2) เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี (18/03/2020)
อ่าน 0 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>