หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานช่างลับเลื่อยกล กลุ่มคลัสเตอร์ไม้ยางพาราจังหวัดตรัง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง หลักสูตร “เทคนิคการลับเลื่อยกลสำหรับอุตสาหกรรมไม้ยางพารา” (04/07/2016)
อ่าน 90 ครั้ง
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารอนุสรณ์ 100 ปี วิเชียรมาตุ และ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 150 ปี “ฉัฐบดินทรบรมราชชนนี” ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมือง จ.ตรัง (04/07/2016)
อ่าน 151 ครั้ง
จังหวัดตรังจัดพิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 (01/07/2016)
อ่าน 60 ครั้ง
พาณิชย์ตรังนำทีมตรวจเช็คสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด (01/07/2016)
อ่าน 47 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช่ไอน้ำของสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ้านไชยภักดี จำกัด (01/07/2016)
อ่าน 211 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง นำทีมออกเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาอิสลามและพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2559 ณ มัสยิดนูรุลยากีน บ้านดุหุน อ.สิเกา (01/07/2016)
อ่าน 52 ครั้ง
ทสจ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)” จังหวัดตรัง ประจำปี 2559 (30/06/2016)
อ่าน 92 ครั้ง
สสจ.ตรัง จัดการประชุมวิชาการโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ (30/06/2016)
อ่าน 81 ครั้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการปลดอาวุธปืนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจังหวัดตรัง (30/06/2016)
อ่าน 101 ครั้ง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single command) (30/06/2016)
อ่าน 69 ครั้ง
ประกันสังคมจังหวัดตรัง ขอความร่วมมือส่วนราชการในฐานะนายจ้างส่วนที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม นำส่งข้อมูลผู้ประกันตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และนำส่งเงินสมทบรายเดือนผ่านระบบธนาคาร (30/06/2016)
อ่าน 76 ครั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังพบสื่อมวลชน รายงานการดำเนินงานด้านต่างๆของ อบจ.ตรัง (30/06/2016)
อ่าน 83 ครั้ง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของนักศึกษารักษาดินแดน หรือ ร.ด.จิตอาสา ในการช่วยเหลือประชาชน และการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติ (30/06/2016)
อ่าน 59 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2559 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา (29/06/2016)
อ่าน 24 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ (มรฐ.3) (29/06/2016)
อ่าน 27 ครั้ง
นครตรังจัดอบรมทัศนศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนให้ดำเนินชีวิตด้วยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (29/06/2016)
อ่าน 47 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) จำนวน 206 ราย (29/06/2016)
อ่าน 34 ครั้ง
ผู้ว่าฯ เปิดการอบรมส่งเสริมการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำตรังในสถานศึกษา กิจกรรมเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำตรัง (29/06/2016)
อ่าน 29 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมเยียนชาวมุสลิมมัสยิดมิฟตาฮลอิสบามมียะ (29/06/2016)
อ่าน 21 ครั้ง
สสจ.ตรัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2559 (27/06/2016)
อ่าน 41 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 [225] 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>