หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

รมว.วัฒนธรรมเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายณรงค์ จันทร์พุ่ม เป็นแหล่งสั่งสมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงหนังตะลุง (15/06/2016)
อ่าน 83 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รุ่นที่ 5/2559 (15/06/2016)
อ่าน 54 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการแก่สังคมระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และจังหวัดตรัง (15/06/2016)
อ่าน 44 ครั้ง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) (15/06/2016)
อ่าน 40 ครั้ง
องค์การบริหารส่วน จ.ตรัง ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลากพระ จ.ตรัง ครั้งที่ 16 โดยปีนี้กำหนดจัดงาน 8 วัน 8 คืน ระหว่างวันที่ 17 -24 ต.ค. 2559 (15/06/2016)
อ่าน 65 ครั้ง
เทศบาลนครตรังจัดพิธีมอบผ้าผูกคอพระราชทานลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่ 286 ของจังหวัดตรัง (14/06/2016)
อ่าน 59 ครั้ง
กกท.ตรัง จัดพิธีมอบเงินรางวัลนักกีฬา ผู้ฝึกสอน จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 (14/06/2016)
อ่าน 42 ครั้ง
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2559 (14/06/2016)
อ่าน 46 ครั้ง
เกษตรจังหวัดตรังประชุมคณะทำงานอำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559 (14/06/2016)
อ่าน 37 ครั้ง
กกต.ตรัง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้าน บานสะพรั่ง ประจำจังหวัดตรัง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียง ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 (13/06/2016)
อ่าน 53 ครั้ง
อบจ.ตรัง เปิดรับสมัครแข่งขันฟุตบอล อบจ.ตรัง คัพ ยุวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เพื่อพัฒนาคุณภาพกีฬาฟุตบอลแก่เด็กๆและเยาวชน ต้านยาเสพติด (13/06/2016)
อ่าน 61 ครั้ง
อบจ.ตรัง จัดต่อเนื่องโครงการอบรมส่งเสริมสิทธิสู่ชุมชน รุ่นที่ 3 ปี 59 ดึงมวลชนเขาวิเศษ ตรัง เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ให้ชุมชนเข้มแข็ง (13/06/2016)
อ่าน 32 ครั้ง
ตรังจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการอบรมตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E) ในโรงเรียนต่างๆ ของจังหวัดตรัง ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 (13/06/2016)
อ่าน 40 ครั้ง
โรงพยาบาลตรังเตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งคาดการณ์ว่าในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้จะมีการแพร่ระยาดของโรครุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ในขณะที่ประชาชนเองก็ต้องช่วยกันทำลายภาชนะ ที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (13/06/2016)
อ่าน 34 ครั้ง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาปาล์มน้ำมัน จังหวัดตรัง (13/06/2016)
อ่าน 55 ครั้ง
สสจ.ตรังจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว” จังหวัดตรัง (13/06/2016)
อ่าน 35 ครั้ง
หอการค้าจังหวัดตรัง และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ระหว่าง หอการค้าจังหวัดตรัง กับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด (13/06/2016)
อ่าน 90 ครั้ง
ตรังจัดประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตรัง และการทำข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการแก่สังคม (13/06/2016)
อ่าน 71 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดกิจกรรมการแข่งขันทางเรียบ “ปั่นพิชิตเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559” (12/06/2016)
อ่าน 59 ครั้ง
ตรังจัดโครงการจังหวัดตรังพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (11/06/2016)
อ่าน 54 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 [229] 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>