หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

ผู้ว่าฯ ตรัง ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดตรัง สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามเป้าหมายของรัฐบาล (17/05/2016)
อ่าน 42 ครั้ง
คณะกรรมการตลาดย่านการค้าชุดใหม่ ประชุมเตรียมการจัดการประชุมใหญ่ประจำปีตลาดย่านการค้า (17/05/2016)
อ่าน 33 ครั้ง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมอบรม “สร้างจิตสำนึก เมาแล้วขับ ขับรถประมาท” (17/05/2016)
อ่าน 43 ครั้ง
ราคาผักในจังหวัดตรัง ยังคงมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคามีการปรับขึ้นเป็นเท่าตัว สาเหตุมาจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น (17/05/2016)
อ่าน 135 ครั้ง
จังหวัดตรังขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง (ศอ.ปส.จ.ตรัง) (17/05/2016)
อ่าน 84 ครั้ง
จังหวัดตรังขอความร่วมมือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (17/05/2016)
อ่าน 30 ครั้ง
จังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการจัดหาพื้นที่เขตอุตสาหกรรม (สีม่วง) ใหม่เพื่อทดแทนที่เก่า (17/05/2016)
อ่าน 126 ครั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสิทธิและความรู้สู่ผู้นำ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่อำเภอปะเหลียน (16/05/2016)
อ่าน 23 ครั้ง
กศน.ตรัง ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ เข้าโครงการบรรณสัญจร เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (16/05/2016)
อ่าน 87 ครั้ง
ทรัพยากรน้ำบาลดาล เขต 6 ตรัง เตือนประชาชนและเกษตรกรระวังอันตรายหากทำการทรุดบ่อ (16/05/2016)
อ่าน 27 ครั้ง
พช.ตรัง จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดตรัง (16/05/2016)
อ่าน 45 ครั้ง
จังหวัดตรังขอเชิญร่วมพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป (16/05/2016)
อ่าน 41 ครั้ง
พาณิชย์จังหวัดตรัง ติดตามและตรวจสอบราคาสินค้า ไม่ให้มีการฉกฉวยถือโอกาสขึ้นราคาสินค้า พร้อมประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนหากพบการฉวยโอกาสสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 (16/05/2016)
อ่าน 45 ครั้ง
จังหวัดตรังจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตรัง” รุ่นที่ 5/2559 (16/05/2016)
อ่าน 40 ครั้ง
การประชาสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ “การเพิ่มภาษีผลิตภัณฑ์ที่เป็นภัยต่อสุขภาพ” (16/05/2016)
อ่าน 32 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลรายการ “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” (13/05/2016)
อ่าน 119 ครั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เตรียมความพร้อมการลงประชามติพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ ช่องทางการขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกเขต (13/05/2016)
อ่าน 144 ครั้ง
นครตรังเปิดเวทีรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยครบวงจรเทศบาลนครตรัง บริเวณที่สาธารณประโยชน์ทุ่งแจ้ง (13/05/2016)
อ่าน 77 ครั้ง
วันสุดท้ายของการคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (13/05/2016)
อ่าน 76 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ บริษัท สิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ จำกัด (13/05/2016)
อ่าน 98 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 [235] 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>