หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคใต้ (จังหวัดสงขลา ) เปิดให้บริการฟื้นฟูฯ แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย ทุพพลภาพ ต้นเดือนกันยายน นี้ (12/05/2016)
อ่าน 280 ครั้ง
จังหวัดตรังจัดการประชุมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระยะที่ 3 (11/05/2016)
อ่าน 53 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง แถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้าน้ำมันเถื่อน (11/05/2016)
อ่าน 47 ครั้ง
ตรังจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2559 (11/05/2016)
อ่าน 59 ครั้ง
พาณิชย์จังหวัดตรัง รับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการติดตามสถานการณ์ผลไม้พร้อมวางแนวทางการบริหารจัดการด้านตลาดผลไม้ (11/05/2016)
อ่าน 56 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง (11/05/2016)
อ่าน 48 ครั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังติดตามการแก้ปัญหาน้ำในคลองลำแพะกัดเซาะตลิ่งตามแนวที่ดินของสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านศรีตรัง ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (11/05/2016)
อ่าน 38 ครั้ง
เทศบาลนครตรัง สนองนโยบายในการใช้ยางพาราของรัฐบาล โดยการนำยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมของการปรับปรุงพื้นผิวจราจร 2 เส้นทาง (11/05/2016)
อ่าน 34 ครั้ง
บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติ (11/05/2016)
อ่าน 43 ครั้ง
จังหวัดตรังจัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2559 (11/05/2016)
อ่าน 39 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการและขับเคลื่อนปัญหาขยะของ อปท. ระดับจังหวัด หาทางลดขยะโดยรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะ และบูรณาการแก้ปัญหาขยะอย่างจริงจัง (11/05/2016)
อ่าน 54 ครั้ง
เทศบาลนครตรังจัดอบรมโครงการเทศกิจอาสาจราจร ประจำปี 2559 เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ช่วยเหลืองานด้านการจราจร (11/05/2016)
อ่าน 119 ครั้ง
คณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่จังหวัดตรังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเพื่อเตรียมพร้อมสู่ระดับประเทศ (10/05/2016)
อ่าน 40 ครั้ง
คณะกรรมการประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่จังหวัดตรังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเพื่อเตรียมพร้อมสู่ระดับประเทศ ที่โรงเรียนกันตังพิทยากร (10/05/2016)
อ่าน 91 ครั้ง
กกต.ตรัง เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียงสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ (10/05/2016)
อ่าน 84 ครั้ง
จังหวัดตรัง ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวัน วิสาขบูชา ประจำปี 2559 (10/05/2016)
อ่าน 81 ครั้ง
พัฒนาชุมชนตรังจัดโครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และการประกวดบ้านเรือนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด ประจำปี 2559 (10/05/2016)
อ่าน 121 ครั้ง
พาณิชย์ตรัง แจ้งกระทรวงสั่งการให้หน่วยงานลงพื้นที่ร่วมกับพันธมิตร ตรวจสอบธุรกิจในพื้นที่เพื่อให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ (10/05/2016)
อ่าน 33 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ (10/05/2016)
อ่าน 56 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการพัฒนานักศึกษาสู่เส้นทางการพยาบาลที่บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (ปัญฉิมนิเทศ) (10/05/2016)
อ่าน 59 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 [236] 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>