หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

กกต.ตรัง เปิดลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด (10/05/2016)
อ่าน 34 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว “ตามรอยเมืองเก่า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำตรัง” (08/05/2016)
อ่าน 62 ครั้ง
อบต.กันตังจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองตรัง 205 ปี ย้อนรำลึกตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จฯ เมืองตรัง ที่ ตำบลควนธานี (08/05/2016)
อ่าน 51 ครั้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง จัดอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 58/59 รุ่นที่ 4 (30/04/2016)
อ่าน 114 ครั้ง
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว ครั้งที่ 2 (30/04/2016)
อ่าน 76 ครั้ง
ผู้ประกอบการน้ำดื่มในพื้นที่จังหวัดตรัง เร่งผลิตน้ำดื่มเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้า หลังอากาศร้อนจัดทำให้ความต้องการใช้น้ำเพิ่มกว่าเท่าตัว (30/04/2016)
อ่าน 444 ครั้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง จัดอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง รุ่นที่ 4 (30/04/2016)
อ่าน 131 ครั้ง
นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมรมแบดมินตันในจังหวัดตรังพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อค้นหาดาวดวงใหม่ และรับที่จะรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น (30/04/2016)
อ่าน 163 ครั้ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง เตือนประชาชนให้ระวัง 6 โรค ในช่วงฤดูร้อน รวมไปถึงโรคพิษสุนัขบ้าและโรคลมแดด เนื่องจากในขณะนี้สภาพอากาศร้อนจัดอาจทำให้ประชาชนป่วยได้ (30/04/2016)
อ่าน 56 ครั้ง
โรงพยาบาลตรังเตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งคาดการณ์ว่าในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้จะมีการแพร่ระยาดของโรครุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา (30/04/2016)
อ่าน 63 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558 และรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2559 (29/04/2016)
อ่าน 38 ครั้ง
เทศบาลตำบลนาตาล่วง ได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการสนับสนุนการจัดเก็บ และนำข้อมูล จปฐ.ไปใช้ประโยชน์ (เขตชนบท) ระดับจังหวัด ปี 2559 (29/04/2016)
อ่าน 41 ครั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังพบปะพี่น้องมุสลิมในงานกุศลมัสยิดมัวลิฮีมอิสลาม(บ้านหนองเก่ง)อำเภอปะเหลียน หารายได้พัฒนามัสยิด (29/04/2016)
อ่าน 41 ครั้ง
อบจ.ตรัง ร่วมกับประชาชนในตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด เปิดใช้ถนนพาราเคปซีลสายทะเลสองห้อง-ควนชัน หมู่ที่ 10 (29/04/2016)
อ่าน 28 ครั้ง
ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารออมสิน ตรัง จัดกิจกรรมการให้ความรู้ทางการเงิน (29/04/2016)
อ่าน 34 ครั้ง
เทศบาลนครตรังจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาลำคลองหนองน้ำในเขตเทศบาลนครตรัง (29/04/2016)
อ่าน 39 ครั้ง
จังหวัดตรังประชุมหารือการดำเนินงานส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ TEEN) (29/04/2016)
อ่าน 32 ครั้ง
จังหวัดตรัง เตรียมจัดงานวันฉัตรมงคล (29/04/2016)
อ่าน 39 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านการค้าระหว่างประเทศเจาะตลาดอาเซียน “AEC Smart Move : รู้ทิศพิชิตโอกาส ก้าวสู่ตลาดอาเซียนอย่างยั่งยืน” (29/04/2016)
อ่าน 38 ครั้ง
จัดหางานตรัง จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ตามโครงการจังหวัดตรังพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (29/04/2016)
อ่าน 43 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 [237] 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>