หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

งาน “เชิดชูพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559” เริ่มอย่างเป็นทางการแล้ว ชาวตรังร่วมงานคึกคัก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เกียรติเปิดงาน ร่วมกับทายาทพระยารัษฎาฯ อดีตเจ้าเมืองตรัง ผู้นำยางพาราต้นแรกมาปลูกจนเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย (09/04/2016)
อ่าน 58 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่ สวดมนต์ และปฎิบัติธรรม ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคลรำลึก วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ในโอกาสทรงครองราชย์สมบัติครบรอบ 70 ปี และทรงเจริญพระชนมายุ 89 พรรษา (09/04/2016)
อ่าน 37 ครั้ง
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรังรับสมัครตัวแทนเด็กและเยาวชนเข้ารับการอบรมในสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม (09/04/2016)
อ่าน 239 ครั้ง
กรมป่าไม้ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการประกวดป่าชุมชน ตามโครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2559 เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน (09/04/2016)
อ่าน 31 ครั้ง
นครตรังตั้ง “Mr.Cleaning” ชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบัติงานเก็บขยะตกค้างตลอด 24 ชั่วโมง (09/04/2016)
อ่าน 78 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง รณรงค์ตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ห้ามมิให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า และให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย (09/04/2016)
อ่าน 39 ครั้ง
ททท.สำนักงานตรัง จัดกิจกรรม สร้างบุญ เสริมบารมี ผู้ว่าฯ พาเที่ยว 9 มงคลสถานเมืองตรัง (09/04/2016)
อ่าน 41 ครั้ง
จังหวัดตรัง รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวตรัง (08/04/2016)
อ่าน 33 ครั้ง
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง กำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เรือและการเดินเรือ สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 (08/04/2016)
อ่าน 40 ครั้ง
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เข้าสำรวจแปลงปลูกถั่วของเกษตรกรพร้อมแนะนำการใช้ปุ๋ย และการจัดการศัตรูพืชแก่เกษตรกร (08/04/2016)
อ่าน 34 ครั้ง
บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์อาหารและน้ำดื่ม มูลค่าเกือบสองแสนบาท เพื่อสนับสนุนการตั้งด่านรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (08/04/2016)
อ่าน 38 ครั้ง
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตรัง ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 โครงการ (08/04/2016)
อ่าน 34 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนจังหวัดตรัง (08/04/2016)
อ่าน 64 ครั้ง
สสจ.ตรัง ร่วมโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 (08/04/2016)
อ่าน 85 ครั้ง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง แจ้งการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 (08/04/2016)
อ่าน 55 ครั้ง
อบจ.ตรัง จัดพิธีบวงสรวงพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ อดีตเจ้าเมืองตรัง เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานเชิดชูพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 (07/04/2016)
อ่าน 60 ครั้ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมเนื่องในวันสงกรานต์ ฃ (07/04/2016)
อ่าน 32 ครั้ง
วัฒนธรรมตรัง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” (07/04/2016)
อ่าน 32 ครั้ง
จ.ตรัง ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดตรัง (07/04/2016)
อ่าน 37 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และเปิดโครงการแทศน์มหาชาติเวสันดรชก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559 (07/04/2016)
อ่าน 36 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 [243] 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ถัดไป>>