หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

จ.ตรัง ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดวงดนตรี “TO BE NUMBER ONE TRANG Music Contest 2016” (30/03/2016)
อ่าน 44 ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดตรังจัดพิธีมอบโล่รางวัลการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (30/03/2016)
อ่าน 55 ครั้ง
พมจ.ตรัง จัดงานวันสตรีสากล สมัชชาครอบครัว และงานมหกรรมคืนความสุข “ส่งเสริมการจัดสวัสดิการถ้วนทั่ว สังคมสงเคราะห์ และพัฒนาครอบครัว” (29/03/2016)
อ่าน 47 ครั้ง
วสส.ตรัง จัดพิธีมอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย โครงการตลาดสดอาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน (29/03/2016)
อ่าน 41 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรังเปิดโครงการส่งเสริมเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดตรัง “อบรมพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวสู่ความเข้มแข็ง” (29/03/2016)
อ่าน 35 ครั้ง
ตรังจัดกิจกรรมมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตนของชมรมคนรักในหลวง (29/03/2016)
อ่าน 31 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง แนะประชาชนให้เอาใจใส่ดูแลรักษาระบบท่อประปา และอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหลของน้ำประปา ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าใช้น้ำที่สูงขึ้นผิดปกติได้ (29/03/2016)
อ่าน 37 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 (29/03/2016)
อ่าน 30 ครั้ง
สาธารณสุขตรัง แนะให้ผู้ปกครองแปรงฟันให้ลูกหลานซ้ำในช่วงปิดเทอม เพื่อป้องกันฟันผุ (29/03/2016)
อ่าน 39 ครั้ง
มณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการโครงการ “อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน 840,000 กล้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ” ตามนโยบายของกองทัพบก (29/03/2016)
อ่าน 60 ครั้ง
ที่ จ.ตรัง กองทัพบก จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน 840,000 กล้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (28/03/2016)
อ่าน 128 ครั้ง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดโครงการจำหน่ายสินค้าฮาลาลชายแดนใต้ ผ่านช่องทางไปรษณีย์ (28/03/2016)
อ่าน 44 ครั้ง
ตรังประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 (28/03/2016)
อ่าน 38 ครั้ง
ตรังเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล (28/03/2016)
อ่าน 36 ครั้ง
สื่อมวลชนจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ASEAN: A Community of Opportunity อาเซียน ประชาคมแห่งโอกาส ศึกษาดูงานจังหวัดระนอง (27/03/2016)
อ่าน 47 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง "ปั่น ลุย ตรัง เมืองแห่งความสุข" และปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ (27/03/2016)
อ่าน 71 ครั้ง
เทศบาลนครตรังจัดโครงการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนสังกัด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซียนและประกวดครูแกนนำ (27/03/2016)
อ่าน 46 ครั้ง
เทศบาลนครตรังจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง ประจำปี 2559 (27/03/2016)
อ่าน 42 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรังเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิ่ง FUN RUN สู่น้ำตกสายรุ้ง และกิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวย่านมโนราห์ที่นาชุมเห็ด (27/03/2016)
อ่าน 27 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง (25/03/2016)
อ่าน 46 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 [245] 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>