หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

ราคาพืชผักในตลาดสดเทศบาลนครตรัง มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะมะนาวมีการปรับราคาเกือบเท่าตัว และมีแนวโน้มว่าจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นอีก (24/03/2016)
อ่าน 39 ครั้ง
จังหวัดตรัง ยังประปัญหาภัยแล้ง ใน6 อำเภอประชาชนเดือดร้อน 18,789 ครัวเรือน เกือบ 5 หมื่นคน ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย (23/03/2016)
อ่าน 28 ครั้ง
กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ นำรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือประชาชนจากภาวะภัยแล้ง ตามโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง (23/03/2016)
อ่าน 36 ครั้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และปัญหาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 (23/03/2016)
อ่าน 33 ครั้ง
นายอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 รุ่นที่ 1 (23/03/2016)
อ่าน 230 ครั้ง
จังหวัดตรัง ขยายระยะเวลาเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ในกิจการประมงทะเล (23/03/2016)
อ่าน 43 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2559 (23/03/2016)
อ่าน 72 ครั้ง
จังหวัดตรังมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ (23/03/2016)
อ่าน 34 ครั้ง
ทสจ.ตรัง จัดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สายน้ำและแจ้งเตือนภัยทรัพยากรธรณี (22/03/2016)
อ่าน 43 ครั้ง
ตรัง ประชุมคณะทำงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตรัง ปี 2559 (21/03/2016)
อ่าน 38 ครั้ง
อำเภอเมืองตรัง จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 (21/03/2016)
อ่าน 35 ครั้ง
ปภ.ตรัง เตือนประชาชนเฝ้าระวังอัคคีภัยช่วงหน้าแล้ง เพราะสภาพอากาศแห้งลมกระโชกแรง (21/03/2016)
อ่าน 33 ครั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังพบปะพี่น้องชาวบ้านชุมชนมุสลิมที่บ้านดุหุน-โต๊ะบัน หมู่ที่ 3และ หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาการซ่อมปรับปรุงถนน (21/03/2016)
อ่าน 47 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการจัดงาน “พระยารัษฎา ฯ บิดายางพาราไทย” ประจำปี 2559 เพื่อสรุปกิจกรรมนิทรรศการ การแข่งขันกีฬาและเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ (21/03/2016)
อ่าน 35 ครั้ง
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าลายพื้นเมืองที่มีอยู่แห่งเดียวของจังหวัดตรัง และตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวสันหลังมังกร ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ (17/03/2016)
อ่าน 100 ครั้ง
รมต.นร. แจงการโฆษณาชวนเชื่อผ่านทางโลกโซเซียลเกินความจำเป็นจริงเรียกผู้บริหารพบ (17/03/2016)
อ่าน 45 ครั้ง
รมต.นร.ลงพื้นที่ตรัง ประชุมสัมมนาฯ พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการให้บริการนักท่องเที่ยว (17/03/2016)
อ่าน 57 ครั้ง
จังหวัดตรังประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” (16/03/2016)
อ่าน 60 ครั้ง
นักเรียน ม.6 รุ่นแรก สังกัดเทศบาลนครตรังสอบติดมหาวิทยาลัย 100% เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (15/03/2016)
อ่าน 135 ครั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง รุดติดตามและแก้ปัญหาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำฉา –หนองเม้า หมู่ที่ 5 ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (15/03/2016)
อ่าน 62 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 [247] 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ถัดไป>>