หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

รพ.ตรัง พบปะสื่อมวลชนท้องถิ่น กับกิจกรรมกาแฟยามเช้า ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เสนอแนะแนวทางนำเสนอข่าวที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ (26/02/2016)
อ่าน 101 ครั้ง
ตรังประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (26/02/2016)
อ่าน 67 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมแลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2559 (26/02/2016)
อ่าน 36 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง หนุน “สัมมาชีพ” เป็น 1 ในยุทธศาสตร์ให้คนตรังมีอาชีพที่ดีขึ้น (26/02/2016)
อ่าน 41 ครั้ง
จังหวัดตรัง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “สันหลังมังกร แห่งท้องทะเลตรัง” ชิงรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี (26/02/2016)
อ่าน 47 ครั้ง
อำเภอสิเกาประชุมคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (26/02/2016)
อ่าน 46 ครั้ง
ตรังจัดประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจังหวัดตรัง รุ่นที่ 2 (25/02/2016)
อ่าน 44 ครั้ง
สรรพากรพื้นที่ตรัง เชิญชวนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดใน หรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่เกิน 500 ล้านบาท เร่งจดแจ้งต่อกรมสรรพากร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559 (25/02/2016)
อ่าน 64 ครั้ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง แนะผู้บริโภคที่นิยมดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็น ระวังความหวานเกินพอดี (25/02/2016)
อ่าน 31 ครั้ง
สหกรณ์จังหวัดตรัง จัดงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย จังหวัดตรัง ประจำปี 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึง “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” พระราชววงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (25/02/2016)
อ่าน 35 ครั้ง
ยุติธรรมตรังจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (25/02/2016)
อ่าน 29 ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดตรังจัดการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ.2551 จังหวัดตรัง ประจำปี 2559 (25/02/2016)
อ่าน 48 ครั้ง
รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เกาะสุกร รับฟังการดำเนินงานปัญหาอุปสรรค มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท (24/02/2016)
อ่าน 49 ครั้ง
รองนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรม พร้อมรับปัญหาโดยเฉพาะยางพาราซึ่งเป็นพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดตรัง (24/02/2016)
อ่าน 23 ครั้ง
รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) และคณะลงพื้นที่ ติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดตรัง พร้อมประชุมและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (24/02/2016)
อ่าน 67 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จ.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2559 (23/02/2016)
อ่าน 33 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดประชุมสัมมนานายจ้าง/สถานประกอบการในการจัดระบบแรงงานต่างด้าวและการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (23/02/2016)
อ่าน 33 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตรัง รุ่นที่ 2/2559 ที่กองร้อย อส.จ.ตรังที่ 1 (23/02/2016)
อ่าน 34 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (One Tambon One Search And Rescue Team : OTOS) จังหวัดตรัง (23/02/2016)
อ่าน 103 ครั้ง
ตรังจัดโครงการมหกรรมรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มวัยรุ่นและประชาชนที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE (19/02/2016)
อ่าน 76 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 [250] 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>