หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

ร.15 พัน 4 น้อมนำหลัก "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมภาคประชาชนให้ทุกคนพึ่งพาตนเองได้ (15/12/2015)
อ่าน 65 ครั้ง
ห้องพักในโรงแรมในจังหวัดตรัง ได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจจองห้องพักแล้ว 60% แล้วในช่วงเทศกาลปีใหม่ (15/12/2015)
อ่าน 29 ครั้ง
เทศบาลนครตรัง สร้างเส้นทางจักรยานเขตชุมชนเมือง เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในเขตชุมชนเมืองส่งแสริมการออกกำลังกาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (15/12/2015)
อ่าน 52 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง เชิญชวนและรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (14/12/2015)
อ่าน 40 ครั้ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ตรวจสอบฉลากกระเช้าปีใหม่ แนะนำประชาชนเลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ (14/12/2015)
อ่าน 47 ครั้ง
จังหวัดตรัง กำหนดจัดพิธีถวายไม้จันทน์ฯ เนื่องในงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (14/12/2015)
อ่าน 52 ครั้ง
จังหวัดตรัง อนุมัติงบพัฒนาจังหวัด 24 ล้านบาท หวังช่วยแก้ปัญหาราคายาง เน้นเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา พร้อมแนะเกษตรกรขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือจากภาครัฐ (12/12/2015)
อ่าน 41 ครั้ง
จ.ตรัง ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 7/2558 ชูประเด็น ขอให้มีการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ยางพาราและเทคโนโลยียางพาราไทย พร้อมทั้งก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (12/12/2015)
อ่าน 35 ครั้ง
อำเภอห้วยยอด กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ เนื่องในงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดศรีรัตนาราม (12/12/2015)
อ่าน 79 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมส่วนราชการขับเคลื่อน 27 วาระจังหวัดตรัง ปี 2559 (12/12/2015)
อ่าน 33 ครั้ง
บรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง เริ่มคึกคักในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (12/12/2015)
อ่าน 40 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง นำชมรมนักปั่นจักรยาน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 7 พันคน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 (11/12/2015)
อ่าน 41 ครั้ง
จ.ตรัง แปรรูปขบวนจักรยาน เป็น ตรัง Dad 88 ในกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD (11/12/2015)
อ่าน 33 ครั้ง
จ.ตรัง ปิดถนนเที่ยงวันนี้ เพื่อจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” พร้อมยืนยัน ระหว่างการใช้เส้นทางขบวน จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทาง เพื่อให้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้เส้นทางน้อยที่สุด (11/12/2015)
อ่าน 50 ครั้ง
บรรยากาศที่ จ.ตรัง นักปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike For Dad ต่างทยอยเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรวมพลังความรักและสามัคคี (11/12/2015)
อ่าน 33 ครั้ง
ผู้ว่าฯตรังตรวจความพร้อมพื้นที่ปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” ตรัง คนพิการจูงลูกลงทะเบียนปั่น ขณะที่ทางผู้การฯตรัง ส่งรองผู้การฯตรวจจุดความพร้อมเช่นกัน (11/12/2015)
อ่าน 31 ครั้ง
ตำรวจพร้อมในการอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” (10/12/2015)
อ่าน 32 ครั้ง
จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค (10/12/2015)
อ่าน 44 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ส่วนภูมิภาคฯ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 2 (10/12/2015)
อ่าน 36 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา แถลงข่าวการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2558 (10/12/2015)
อ่าน 84 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 [259] 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>