หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (12/11/2015)
อ่าน 31 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง จัดโครงการการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ (11/11/2015)
อ่าน 66 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรังประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง (11/11/2015)
อ่าน 17 ครั้ง
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ (11/11/2015)
อ่าน 70 ครั้ง
จังหวัดตรังจัดงานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา งานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาด ประจำปี 2558 (11/11/2015)
อ่าน 34 ครั้ง
ปลัดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนต่างด้าว ที่ อำเภอกันตัง (11/11/2015)
อ่าน 77 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง มอบเสื้อตราสัญลักษณ์ให้แก่ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีความรู้ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (11/11/2015)
อ่าน 35 ครั้ง
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เพื่อติดตามการการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมที่ผ่านมา และพบปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหายางพาราและปาล์มน้ำมันที่ตกต่ำ ส่งผลต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจ (11/11/2015)
อ่าน 29 ครั้ง
จ.ตรัง กำหนดจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2558 เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง (11/11/2015)
อ่าน 32 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรังประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 (11/11/2015)
อ่าน 76 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เพื่อร่วมแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 (11/11/2015)
อ่าน 26 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรังประชุมคณะทำงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริฯ จังหวัดตรัง (11/11/2015)
อ่าน 42 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง นำทีมซ้อมปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางสิริมงคล ในกิจกรรม Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ (10/11/2015)
อ่าน 45 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง (10/11/2015)
อ่าน 37 ครั้ง
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมทำความสะอาดบ้านปลา เปิดฟ้าทะเลตรัง (10/11/2015)
อ่าน 32 ครั้ง
อบจ.ตรัง เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อบจ.คัพ ประจำปี 2558 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี อย่างเป็นทางการ (10/11/2015)
อ่าน 37 ครั้ง
พัฒนาการจังหวัดตรัง เปิดเผยถึงการดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ ตรัง เมืองแห่งความสุข” ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง คืนความสุขให้คนตรัง” (10/11/2015)
อ่าน 29 ครั้ง
ตรังเปิดการแข่งขันจักรยาน ปั่นสองล้อ ท่องปะเหลียน เพื่อน้องชาว ท.ศ.ครั้งที่ 1 (10/11/2015)
อ่าน 33 ครั้ง
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรและรองผู้กำกับการ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสารวัตร ของตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เพื่อมอบนโยบายในการทำงาน ของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (10/11/2015)
อ่าน 33 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรังเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 2558 (10/11/2015)
อ่าน 27 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 [267] 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>