หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

กอ.รมน.ตรัง ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน แลประชาชนคนไทยร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อความภาคภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างอนุสรณ์สถานอันยิ่งใหญ่ “อุทยานราชภักดิ์” (29/06/2015)
อ่าน 88 ครั้ง
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว อ.กันตัง จ.ตรัง จัดการแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (29/06/2015)
อ่าน 40 ครั้ง
นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาสมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้ ประจำปี 2558 (29/06/2015)
อ่าน 26 ครั้ง
จ.ตรัง ประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ตามมาตรการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ (29/06/2015)
อ่าน 26 ครั้ง
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 ให้แก่นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 (28/06/2015)
อ่าน 21 ครั้ง
กศน.บางหมาก อ.กันตัง จัดการอบรมเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม หลักสูตร 85 ชั่วโมง ตามโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ (28/06/2015)
อ่าน 37 ครั้ง
สโมสรโรตารี่ตรัง เปิดกิจกรรมภาพวาด 3 มิติบนฝาผนัง ตามโครงการบำเพ็ญประโยชน์ ผลงานเขียนล้ำค่าเคียงคู่ทับเที่ยง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง (28/06/2015)
อ่าน 120 ครั้ง
อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ยกระดับผลผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดตรัง ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดทั้งในและต่างประเทศ (28/06/2015)
อ่าน 32 ครั้ง
แขวงทางหลวงชนบทตรัง ล้างทาสีสะพานและป้ายสะพาน เพื่อความสะอาด สวยงาม และสร้างปลอดภัยกับประชาชนผู้ใช้เส้นทางตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท (28/06/2015)
อ่าน 35 ครั้ง
ยอดจำหน่ายอาหารทะเลในจังหวัดตรัง ซบเซา เนื่องจากผลกระทบ จากราคายางพาราและราคาพืชผลทางการเกษตรที่ลดลง (28/06/2015)
อ่าน 31 ครั้ง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภาคใต้ จัดเสวนาสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง เรื่อง “ความมั่นคงระบบไฟฟ้าภาคใต้” พร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลด้านระบบไฟฟ้าภาคใต้ (28/06/2015)
อ่าน 41 ครั้ง
จังหวัดตรัง พร้อมจัดงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปาล์มน้ำมันและวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (28/06/2015)
อ่าน 18 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการประมงเร่งนำเรือไปขึ้นทะเบียน ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ เพื่อให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลบริหารจัดการการทำประมงทั้งระบบ (27/06/2015)
อ่าน 34 ครั้ง
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลห้วยยอด ลงพื้นที่ให้ความรู้โรคไข้เลือดออก มือเท้าปาก และเมอร์ส แก่นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด (27/06/2015)
อ่าน 88 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา เตรียมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2558 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบบูรณาการ (27/06/2015)
อ่าน 62 ครั้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งโพรง เพื่อหารือกำหนดแนวทางการดำเนินงานกลุ่ม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรง (27/06/2015)
อ่าน 135 ครั้ง
ผู้ประกอบการรังนก ยื่นซองเสนอราคาประมูลเพื่อเป็นผู้รับสัมปทานรังนกอีแอ่นในท้องที่จังหวัด ตรังจำนวน 3 ราย (27/06/2015)
อ่าน 112 ครั้ง
ชาวบ้าน 6 ตำบล ในอำเภอย่านตาขาว เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประจำปี 2558 กับอบจ.ตรัง (27/06/2015)
อ่าน 64 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ประจำปี 2558 (27/06/2015)
อ่าน 41 ครั้ง
สหกรณ์ตรังพร้อมทหารค่ายลำภูราลงตรวจโกดังยางภายในโรงงานปุ้มปุ้ย (26/06/2015)
อ่าน 65 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 [293] 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>