หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

เทศบาลนครตรังจัดโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เน้นรณรงค์ให้ประชาชนใช้มาตรการ 5 ป 1 ข. กำจัดลูกน้ำยุงลาย (13/06/2015)
อ่าน 40 ครั้ง
เทศบาลนครตรังให้บริการ One Stop Service ออกบัตรความพิการและขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ (13/06/2015)
อ่าน 27 ครั้ง
จ.ตรัง กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (13/06/2015)
อ่าน 22 ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดตรังจัดกิจกรรมเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี 2558 (13/06/2015)
อ่าน 25 ครั้ง
จ.ตรัง เปิดร้าน OTOP เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP สี่มุมเมือง ปี 2558 (13/06/2015)
อ่าน 34 ครั้ง
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 55 ทัศนศึกษาดูงาน ที่ จ.ตรัง (12/06/2015)
อ่าน 32 ครั้ง
ขนส่งจังหวัดตรังจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดตรัง (12/06/2015)
อ่าน 28 ครั้ง
พาณิชย์จังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP ภาคใต้ ปี 2558 (12/06/2015)
อ่าน 33 ครั้ง
ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง จัดงาน “วันพืชสวน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ (12/06/2015)
อ่าน 65 ครั้ง
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2558 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย (12/06/2015)
อ่าน 22 ครั้ง
ทสจ.ตรัง เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา (12/06/2015)
อ่าน 19 ครั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง รับสมัครเด็กพิการเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม (12/06/2015)
อ่าน 26 ครั้ง
Mr.Triyogo Jatmiko กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (12/06/2015)
อ่าน 87 ครั้ง
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรังร่วมกับโรงพยาบาลตรัง จัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดตรัง (11/06/2015)
อ่าน 21 ครั้ง
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดตรัง กำหนดเวทีการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เวทีระดับจังหวัด จังหวัดตรัง (11/06/2015)
อ่าน 22 ครั้ง
จัดหางานจังหวัดตรัง จัดอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว (11/06/2015)
อ่าน 21 ครั้ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอจะดำเนินการปรับปรุงและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 (11/06/2015)
อ่าน 27 ครั้ง
จ.ตรัง เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 4/2558 (11/06/2015)
อ่าน 17 ครั้ง
จังหวัดตรัง จัดมหกรรมรณรงค์ “เที่ยวตรังอุ่นใจ ปลอดภัย ปลอดโรค” สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานด้านสาธารณสุข (10/06/2015)
อ่าน 37 ครั้ง
รายงานพิเศษ จังหวัดตรังประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง” (10/06/2015)
อ่าน 36 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 [296] 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>