หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

พช.ตรัง จัดโครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชน ระดับจังหวัด (10/06/2015)
อ่าน 24 ครั้ง
วธ.ตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (10/06/2015)
อ่าน 25 ครั้ง
แขวงทางหลวงชนบทตรัง ตรวจรับงานเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง เพื่อรองรับการพัฒนาของจังหวัดและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน (10/06/2015)
อ่าน 76 ครั้ง
อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมเข้าค่ายเครือข่ายเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (10/06/2015)
อ่าน 25 ครั้ง
เกษตรจังหวัดตรัง จัดโครงการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน กล้วยไม้ไทย กิจกรรมพัฒนาแปลงสาธิตให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (10/06/2015)
อ่าน 111 ครั้ง
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวตรัง พร้อมด้วยสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม เข้าพบผู้ว่าฯ เพื่อขอผ่อนปรนตามที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ได้ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล (09/06/2015)
อ่าน 60 ครั้ง
เทศบาลนครตรังให้บริการ One Stop Service ออกบัตรความพิการและขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ (09/06/2015)
อ่าน 26 ครั้ง
เทศบาลนครตรังจัดโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เน้นรณรงค์ให้ประชาชนใช้มาตรการ 5 ป 1 ข. (09/06/2015)
อ่าน 20 ครั้ง
พาณิชย์จังหวัดตรัง เผยเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน จำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคการเพาะปลูกและการสกัดปาล์ม เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ AEC (09/06/2015)
อ่าน 29 ครั้ง
จ.ตรัง ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านตักวา โดยถือหลักการปฏิบัติ 5 ประการ (09/06/2015)
อ่าน 28 ครั้ง
จ.ตรัง จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด/คณะทำงานฯ ระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ) (09/06/2015)
อ่าน 30 ครั้ง
จังหวัดตรัง เดินหน้า 8 วาระมหาดไทย พร้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน พื้นที่ รวมทั้งวาระคนไทยรักกัน โดยเน้นการสร้างความปรองดอง (08/06/2015)
อ่าน 19 ครั้ง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง เน้นย้ำการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ควบคู่การปรับโครงสร้างการผลิต เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของภาคการเกษตร (08/06/2015)
อ่าน 38 ครั้ง
สปพ.ตรัง เขต 1 ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย จัดอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DDLIT (08/06/2015)
อ่าน 30 ครั้ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ส่งเสริมการปลูกผักเหมียงร่วมยางพาราเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในสภาวะราคายางพาราตกต่ำ (08/06/2015)
อ่าน 29 ครั้ง
ขนส่งตรัง ยืนยันผู้ที่ถือใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพรูปแบบเดิมยังใช้งานได้ตามปกติ ไม่มีการกำหนดระยะเวลาให้ต้องมาเปลี่ยนเป็นแบบสมาร์ทการ์ด (08/06/2015)
อ่าน 24 ครั้ง
จ.ตรัง ร่วมประกาศเจตานารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง” ตามนโยบายรัฐบาล (08/06/2015)
อ่าน 39 ครั้ง
พลังงานจังหวัดตรัง ขอความร่วมมือประชาชนลดใช้พลังงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองประหยัดพลังงาน (07/06/2015)
อ่าน 39 ครั้ง
เทศบาลนครตรัง กำจัดวัชพืชเปิดทางระบายน้ำ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมถนน (07/06/2015)
อ่าน 64 ครั้ง
อบจ.ตรัง ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลากพระ จ.ตรัง ครั้งที่ 15 ปี 2558 (07/06/2015)
อ่าน 26 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 [297] 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>