หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2558 (03/06/2015)
อ่าน 28 ครั้ง
จ.ตรัง จัดประชุมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้ (การตัดไม้ยางพารา) ในท้องที่จังหวัดตรัง ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้ (03/06/2015)
อ่าน 35 ครั้ง
เทศบาลนครตรังเปิดการแข่งขันว่ายน้ำเทศบาลนครตรังแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที13 ประจำปี 2558 (03/06/2015)
อ่าน 39 ครั้ง
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดตรัง จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลทั้ง 22 แห่ง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นบนมาตรฐานเดียวกัน (03/06/2015)
อ่าน 56 ครั้ง
เทศบาลนครตรังจัดงานเสวนาสาธารณะงานฉลองนครา 100 ปี ทับเที่ยง ครั้งที่ 3 ตอน ทับเที่ยงเมืองน่าเที่ยว พร้อมเชิญชวนรับฟังการเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 4 (03/06/2015)
อ่าน 24 ครั้ง
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมสวนส้มโชกุนที่ได้รับการรับรองระบบการผลิต GAP ไร่วังน้ำค้าง (02/06/2015)
อ่าน 26 ครั้ง
จังหวัดตรัง มีหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 34 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้นผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว จำนวน 111 หมู่บ้าน ตามโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (02/06/2015)
อ่าน 31 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา เตรียมเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ “เมืองลุงวิชาการ” ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดพัทลุง (02/06/2015)
อ่าน 68 ครั้ง
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เยี่ยมสวนเกษตรผสมผสานและศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดตรัง (02/06/2015)
อ่าน 39 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ (02/06/2015)
อ่าน 17 ครั้ง
จังหวัดตรัง มีหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 34 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้นผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว จำนวน 111 หมู่บ้าน ตามโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (02/06/2015)
อ่าน 15 ครั้ง
สาธารณสุขตรัง จัดกิจกรรมรณรงค์ "เที่ยวตรังอุ่นใจ ปลอดภัย ปลอดโรค" เพื่อเตรียมการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่ หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง (02/06/2015)
อ่าน 44 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจริญจิตภาวนา สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา (01/06/2015)
อ่าน 32 ครั้ง
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดตรัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลก ทั้งนี้ประชาชนได้ร่วมทำบุญจำนวนเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป (01/06/2015)
อ่าน 24 ครั้ง
จ.ตรังจัดงานเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ปี 2558 วันนักวิ่งเพื่อสุขภาพไทย 2558 (31/05/2015)
อ่าน 28 ครั้ง
ชาวสวนยางพาราตำบลย่านตาขาว ร่วมโครงการฝึกอบรมเทคนิคการกรีดยาง หลักสูตร “เทคนิคการลับมีดกรีดยาง” รุ่นที่ 15 (31/05/2015)
อ่าน 29 ครั้ง
ชมรมรักษ์ดุหยง คว้ารางวัลยอดเยี่ยม กระทิงแดง U-Project 2 (31/05/2015)
อ่าน 67 ครั้ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร (31/05/2015)
อ่าน 22 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ขอความร่วมมือทุกฝ่าย ร่วมมือกันปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง (31/05/2015)
อ่าน 54 ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดตรังรณรงค์การเลือกใช้เครื่องสังฆทานที่มีคุณภาพถวายพระสงฆ์ในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา (31/05/2015)
อ่าน 16 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 [299] 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>