หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

ปศุสัตว์จังหวัดตรัง จัดประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 21563-2565 (09/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
พาณิชย์จังหวัดตรังประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563 (09/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
สรรพากรพื้นที่ตรังแจ้งการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (09/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรังประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตรัง (กรอ.จังหวัดตรัง) ครั้งที่ 1/2563 (08/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
รองเลขาธิการการอาชีวศึกษา เปิดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2562 (08/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศเรื่อง สถานการณ์ไฟป่าปี 2563 (08/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
กองพันทหารราชที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เตรียมความในการให้ความช่วยเหลือประชาชน หากประชาชนประสบปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายกองทัพบก (08/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
โครงการชลประทานตรัง มั่นใจรับมือสถานการณ์ภัยแล้งได้ เนื่องจากปริมาณน้ำที่กักเก็บ ยังเพียงพอ ทั้งนี้หากประชาชนเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ ได้มีการจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำและเครื่องสูบน้ำ จำนวน 17 เครื่อง ไว้ช่วยเหลือประชาชน (08/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
เลขาธิการศาลยุติธรรม เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพนายกเทศมนตรีนครตรัง เจ้าภาพจัดทำหนังสือที่ระลึก"แสงแห่งศรัทธา"มอบให้กับผู้มาร่วมงาน (07/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
พัฒนาฝีมือแรงงานจัดสัมมนาสถานประกอบกิจการเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงาน ในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 (07/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ (06/01/2020)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าให้ไทยปลอดถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวให้หมดไปภายในปี ๒๕๖๔ (06/01/2020)
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดตรัง สรุปผลการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (03/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมการซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (03/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (03/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรังจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563 (03/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง มอบรางวัลสลากกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้โชคดี (03/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ประชาชนทยอยกลับแน่นสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการขนส่งตรวจเข้มทั้งรถ อุปกรณ์ความปลอดภัยภายในรถ และคนขับ (02/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ (02/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
วันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่งผลการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเดินทางมาล่องแพ กินอาหารทะเล และเล่นน้ำ ทำให้วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวมีรายได้วันละ 3 หมื่นบาท (01/01/2020)
อ่าน 0 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>