หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

พช.ตรัง เปิดงาน “โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าโดยตรง ตามนโยบายรัฐบาล (29/05/2015)
อ่าน 26 ครั้ง
จ.ตรัง จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (29/05/2015)
อ่าน 26 ครั้ง
สสจ.ตรัง ขอเชิญชวนร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (29/05/2015)
อ่าน 43 ครั้ง
จ.ตรัง จัดโครงการ “รักษ์ป่า รักบ้าน หนึ่งตำบล หนึ่งภูมิปัญญา สร้างคุณค่า หนึ่งผลิตภัณฑ์” สืบสานแนวทางพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (29/05/2015)
อ่าน 36 ครั้ง
พาณิชย์จังหวัดตรัง สรุปผลการสัมมนาผลกระทบและการปรับตัวของผู้ประกอบการสินค้าเศรษฐกิจหลักของจังหวัดตรัง ในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ AEC (29/05/2015)
อ่าน 55 ครั้ง
ตำรวจสันติบาลตรังจัดโครงการสร้างจิตนสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (รุ่นพิเศษ) (28/05/2015)
อ่าน 48 ครั้ง
อำเภอห้วยยอด ตรวจสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวทำงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (28/05/2015)
อ่าน 42 ครั้ง
จังหวัดตรัง เชิญชวนแต่งชุดขาวในเทศกาลวิสาขบูชา พร้อมเตือนสถานบริการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันวิสาขบูชา (28/05/2015)
อ่าน 38 ครั้ง
เทศบาลนครตรังติดตั้งระบบเคเบิ้ลใต้ดินรองรับเป็นเมืองท่องเที่ยว (28/05/2015)
อ่าน 24 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดงาน สคบ.สัญจร เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค และสอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล (28/05/2015)
อ่าน 22 ครั้ง
ตร.ตรังประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจตรัง ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา พร้อมระดม เร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (27/05/2015)
อ่าน 36 ครั้ง
พอ.สว.จังหวัดตรัง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในเดือนมิถุนายน 2558 (27/05/2015)
อ่าน 24 ครั้ง
จ.ตรัง จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (27/05/2015)
อ่าน 27 ครั้ง
จ.ตรัง จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (27/05/2015)
อ่าน 33 ครั้ง
จ.ตรัง จัดโครงการปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 (27/05/2015)
อ่าน 58 ครั้ง
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังจัดโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์” (27/05/2015)
อ่าน 34 ครั้ง
พช.ตรัง เดินหน้าโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดตรัง ตามนโยบายรัฐบาล (26/05/2015)
อ่าน 24 ครั้ง
ปลัดจังหวัดตรัง กล่าวให้โอวาทพร้อมให้กำลังใจนักกีฬามวยไทย ที่จะเดินทางไปทำการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 คัดเลือกภาค 4 “แร่นองเกมส์” ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2558 (26/05/2015)
อ่าน 62 ครั้ง
จ.ตรัง มอบเกียรติบัตรหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดตรัง ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 จำนวน 34 ราย (26/05/2015)
อ่าน 31 ครั้ง
จ.ตรัง มอบโล่และประกาศเกียรติบัตรหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2558 จำนวน 7 คน (26/05/2015)
อ่าน 29 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 [301] 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ถัดไป>>