หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

คลังจังหวัดตรังแจ้งการยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข.ที่ประสงค์ UNDO (17/05/2015)
อ่าน 191 ครั้ง
อบจ.ตรัง จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (17/05/2015)
อ่าน 39 ครั้ง
จ.ตรังจัดโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน หนุนโรงเรียนลดปัจจัยเสี่ยงป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด การพนันสื่อลามกอนาจาร (17/05/2015)
อ่าน 29 ครั้ง
โรงพยาบาลตรังพร้อมรองรับผู้ป่วยโรคหัวใจซึ่งขณะนี้มีทีมแพทย์ผ่าตัดหัวใจ และมีแพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจที่เชี่ยวชาญสามารถสวนหัวใจได้ (16/05/2015)
อ่าน 79 ครั้ง
อบจ.ตรัง จัดโครงการอบรมส่งเสริมสิทธิสู่ชุมชน รุ่นที่ 5 ประจำปี 2558 (16/05/2015)
อ่าน 25 ครั้ง
จ.ตรัง จัดโครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (16/05/2015)
อ่าน 90 ครั้ง
จ.ตรังระดมหน่วยงานประชุมวางมาตรการป้องกันและแก้ปัญหา “การค้ามนุษย์” พร้อมเปิดสาย 24ชม. รับแจ้งข้อมูลโรฮินจา (15/05/2015)
อ่าน 70 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียนและการปรับขนาดโรงเรียนจากขนาดใหญ่พิเศษและขนาดใหญ่ให้เป็นขนาดกลาง โดยการลดนักเรียนต่อห้องตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (15/05/2015)
อ่าน 25 ครั้ง
กกต.ตรัง ร่วมกับ กศน.ตำบลนาบินหลา เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง (15/05/2015)
อ่าน 74 ครั้ง
เทศบาลตำบลห้วยยอด จัดอบรมคัดกรองฉับไวห่างไกลมะเร็งและหลอดเลือดสมอง (15/05/2015)
อ่าน 33 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการ "พัฒนานักศึกษาสู่เส้นทางการพยาบาล ที่บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์" (15/05/2015)
อ่าน 31 ครั้ง
เกษตรอำเภอสิเกา แจ้งให้เกษตรกรแจ้งยืนยันการขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2558 เริ่ม 1 พฤษภาคม-31 ตุลาคม 2558 (15/05/2015)
อ่าน 41 ครั้ง
สาธารณสุขตรัง เปิดโครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 (15/05/2015)
อ่าน 74 ครั้ง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงาน "ค้าส่งรวมใจ โชห่วยไทยคู่สังคม" ครั้งที่ 6 ขึ้นทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน-31 พฤษภาคม 2558 (15/05/2015)
อ่าน 82 ครั้ง
เจ้าท่าตรัง จัดปฐมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าเรือปากเมง (15/05/2015)
อ่าน 35 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (14/05/2015)
อ่าน 38 ครั้ง
สสจ.ตรัง ให้เร่งกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและอนุบาล (14/05/2015)
อ่าน 27 ครั้ง
จ.ตรัง จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2558 (14/05/2015)
อ่าน 22 ครั้ง
สคบ.ตรัง สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตรัง ประจำเดือนเมษายน 2558 (14/05/2015)
อ่าน 174 ครั้ง
ผบก.ภ.จว.ตรัง นำกำลังพลจาก 16 โรงพักในสังกัด จำนวน 170 นาย ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่เหล่ากาชาด จ.ตรัง เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการใช้เลือดในการรักษาพยาบาล เนื่องจากขณะนี้เลือดในธนาคารมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ (14/05/2015)
อ่าน 25 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 [304] 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>