หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดท้องถิ่นรัษฎา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 (01/05/2015)
อ่าน 48 ครั้ง
นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ผู้ประกอบการอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง) (01/05/2015)
อ่าน 24 ครั้ง
บรรดาผู้ปกครองต่างมารอส่งบุตรหลาน ที่เข้าไปเป็นทหารกองประจำการผลัดที่ 1 ซึ่งการส่งทหาร3 เหล่าทัพในวันนี้ของจังหวัดตรัง มียอดทั้งสิ้น 631 คน (01/05/2015)
อ่าน 19 ครั้ง
จ.ตรัง จัดตั้งจุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล (01/05/2015)
อ่าน 22 ครั้ง
จ.ตรัง จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ในการสร้างความเจริญก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (01/05/2015)
อ่าน 30 ครั้ง
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง วางมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย ช่วงวันหยุดยาวเดือนพฤษภาคมนี้ (30/04/2015)
อ่าน 21 ครั้ง
ปชส.ตรัง แจ้งการตรวจตราผ่านระบบออนไลน์ (E-TRACK) สำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ (30/04/2015)
อ่าน 24 ครั้ง
ผวจ.ตรังแนะช่วงฤดูร้อนให้ประชาชนทำการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัย (30/04/2015)
อ่าน 17 ครั้ง
จังหวัดตรัง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่นักเรียนที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (30/04/2015)
อ่าน 27 ครั้ง
จ.ตรัง มอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ (30/04/2015)
อ่าน 36 ครั้ง
ชาวสวนปาล์มยื่นหนังสือต่อ รอง ผวจ.ตรังแก้ปัญหาราคาตกต่ำ เพื่อเสนอต่อรัฐบาลในการเยียวยาช่วยเหลือชาวสวนปาล์ม (30/04/2015)
อ่าน 50 ครั้ง
คลังจังหวัดตรังจัดประชุมเสวนาทางเศรษฐกิจ : ทางเลือกชาวตรัง : ฝ่าวิกฤติยางพารา (30/04/2015)
อ่าน 29 ครั้ง
สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังได้เตรียมเงินสด จำนวน 50 ล้านบาท และเงินหมุนเวียนอีก 320 ล้านบาทในการให้ความช่วยเหลือประชาชน (30/04/2015)
อ่าน 28 ครั้ง
สำนักงานคลังจังหวัดจัดพิธีเปิดสำนักงานคลังนำร่อง ตามนโยบายการสร้างการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง (30/04/2015)
อ่าน 46 ครั้ง
จังหวัดตรัง จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล (30/04/2015)
อ่าน 37 ครั้ง
จ.ตรัง จัดโครงการจัดวางปะการังเทียมเพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำ (การวางตู้รถไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำเกาะแหวนจังหวัดตรัง) ณ บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวคลองสน อ.สิเกา จ.ตรัง (29/04/2015)
อ่าน 35 ครั้ง
สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตรัง ยื่นหนังสือต่อ ผู้ว่าฯ เพื่อส่งผ่านไปยัง “นายกรัฐมนตรี” ช่วยเหลือปัญหาราคากุ้งดิ่งเหว (29/04/2015)
อ่าน 31 ครั้ง
จังหวัดตรัง จัดโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะเพื่อรองรับการท่องเที่ยว (29/04/2015)
อ่าน 217 ครั้ง
ผลการดำเนินการของจังหวัดตรัง ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (29/04/2015)
อ่าน 40 ครั้ง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ประชุมคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q-Restaurant) (29/04/2015)
อ่าน 33 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 [309] 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>