หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

นายอำเภอหาดสำราญ นำประชาชนเข้าวัด ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรม สวนะ และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่วัดปากปรน ม.2 ต.หาดสำราญ (28/04/2015)
อ่าน 23 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เผยพบปัญหาปัญหาการค้ามนุษย์ในจังหวัดน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นการอพยพเข้ามาทำงานด้านการประมง (28/04/2015)
อ่าน 18 ครั้ง
เกษตรอำเภอย่านตาขาว ส่งมอบต้นพันธ์ปาล์มน้ำมัน และปัจจัยการผลิต ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน (28/04/2015)
อ่าน 20 ครั้ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง และมอบเช็คตามโครงการ สร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัด ตรัง ปี ๒๕๕๘ (28/04/2015)
อ่าน 28 ครั้ง
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง แจ้งเรื่องการให้ลูกจ้างหยุดงานในวันแรงงานแห่งชาติ (28/04/2015)
อ่าน 24 ครั้ง
จังหวัดตรังโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของ เพี่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล (28/04/2015)
อ่าน 71 ครั้ง
กกต.ตรัง เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลนาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง (27/04/2015)
อ่าน 22 ครั้ง
เทศบาลนครตรังรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้บริจาค เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ป่วยตามโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง (27/04/2015)
อ่าน 30 ครั้ง
ที่พักสงฆ์ตะเคียนหลบฟ้า ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ใช้เป็นสถานที่เล่าเรียนพุทธศาสนา นิมนต์พระสุเทพ ปภากโร ร่วมพิธีและปาฐกถาธรรมกับประชาชน (27/04/2015)
อ่าน 155 ครั้ง
นายกเทศมนตรีนครตรังเป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมทัศนศึกษาปรับพื้นฐานการเรียนรู้ (23/04/2015)
อ่าน 75 ครั้ง
เทศบาลนครตรังจัดโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ประจำปี 2558 (23/04/2015)
อ่าน 24 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บรังนกอีแอ่น จ.ตรัง ครั้งที่ 2/2558 เพื่อพิจารณาหาผู้รับสัมปทานใหม่ (23/04/2015)
อ่าน 49 ครั้ง
เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่บ้านทุ่งส้มป่อย ตำบลละมอ อำเภอนาโยง กว่า 120 คน สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกเทคนิคการกรีดยาง หลักสูตร “เทคนิคการลับมีดกรีดยาง” เพื่อเตรียมพร้อมเปิดกรีดยางพาราในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ และนำเทคนิคไปใช้เพื่อให้ได้น้ำยางมากที่สุด (23/04/2015)
อ่าน 24 ครั้ง
นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด เชื่อมความสัมพันธ์คลองชีล้อม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 (23/04/2015)
อ่าน 42 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้พิการในพื้นที่ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จำนวน 20 รายการ เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับผู้พิการตามนโยบายของรัฐบาล (23/04/2015)
อ่าน 36 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ "เลือดนี้ไซร้ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" (23/04/2015)
อ่าน 28 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง แนะผู้ขับขี่เรียนรู้วิธีปฏิบัติตนเมื่อประสบอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (23/04/2015)
อ่าน 17 ครั้ง
เทศบาลนครตรัง เร่งปรับปรุงนิทรรศการ 100 ปี ทับเที่ยง ก่อนเปิดให้เข้าชมตามปกติ ในวันที่ 26 เมษายน 2558 (23/04/2015)
อ่าน 33 ครั้ง
พาณิชย์จังหวัดตรัง สรุปข้อมูลผลงานสำคัญของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ (23/04/2015)
อ่าน 43 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ออกให้บริการ ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ (22/04/2015)
อ่าน 29 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 [310] 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>