หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต (03/04/2015)
อ่าน 41 ครั้ง
เทศบาลนครตรังเปิดจองหนังสือ “๑๐๐ ปี เมืองทับเที่ยง ย้อนอดีต มองปัจจุบัน ฝันถึงอนาคต” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บความประทับใจ ในงานฉลองนครา ๑๐๐ ปี ทับเที่ยง (03/04/2015)
อ่าน 24 ครั้ง
อบจ.ตรัง และแขวงการทางตรัง นำช้างจริง ซักซ้อมจำลองเหตุการณ์พระยารัษฎาฯ อดีตเจ้าเมืองตรัง บุกเบิกทำถนนเขาพับผ่า เชื่อมโยงภาคใต้ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก ให้ประชาชนทั่วไปชมใน งานเชิดชูพระยารัษฎา บิดายางพาราไทยและวันยางพาราแห่งชาติ (03/04/2015)
อ่าน 56 ครั้ง
เทศบาลตำบลนาตาล่วง จัดกิจกรรม”เดินเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (03/04/2015)
อ่าน 32 ครั้ง
จ.ตรังประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการเมืองและความมั่นคงสู่ประชาคมอาเซียน (03/04/2015)
อ่าน 36 ครั้ง
จ.ตรัง ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 (03/04/2015)
อ่าน 18 ครั้ง
จ.ตรัง จัดโครงการรักษ์ป่า รักบ้าน หนึ่งตำบล หนึ่งภูมิปัญญา สร้างคุณค่าหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา (03/04/2015)
อ่าน 21 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ตรัง และวัดสาริกา จัดโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (03/04/2015)
อ่าน 16 ครั้ง
จ.ตรังจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายราชสดุดีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (02/04/2015)
อ่าน 11 ครั้ง
จ.ตรัง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (02/04/2015)
อ่าน 17 ครั้ง
จ.ตรัง จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมใจใส่เสื้อสีม่วงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ทุกวัน ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2558 นี้ (02/04/2015)
อ่าน 20 ครั้ง
จ.ตรัง จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ สยามบรมราชกุมารี (02/04/2015)
อ่าน 21 ครั้ง
สสจ.ตรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 (02/04/2015)
อ่าน 17 ครั้ง
จังหวัดตรังจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (02/04/2015)
อ่าน 34 ครั้ง
สสจ.ตรัง จัดพิธีลงนาม (MOU) ประกาศเจตนารมณ์ “สาธารณสุขจังหวัดตรัง ใสสะอาด” (01/04/2015)
อ่าน 19 ครั้ง
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระบบแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี (01/04/2015)
อ่าน 64 ครั้ง
อบต.ช่อง จัดโครงการ “ ร้อนนี้เพื่อลูกรัก ” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าเขาช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง (01/04/2015)
อ่าน 39 ครั้ง
จ.ตรัง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2558 (31/03/2015)
อ่าน 13 ครั้ง
จ.ตรัง มอบเกียรติบัตรหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนมีนาคม 2558 จำนวน 17 ราย (31/03/2015)
อ่าน 25 ครั้ง
จ.ตรัง มอบเกียรติบัตรการประกวดแผนธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2558 (31/03/2015)
อ่าน 113 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 [316] 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>