หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มุ่งเน้นให้รู้จักคิดดี พูดดี ทำดี (25/03/2015)
อ่าน 20 ครั้ง
เทศบาลนครตรังสืบสานประเพณีที่ดีงาม “ลากพระวัดควนขัน” วันที่ 2-4 เมษายน 2558 (25/03/2015)
อ่าน 22 ครั้ง
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย แนะให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง (25/03/2015)
อ่าน 34 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดทำ MOU กับ จังหวัดตรัง สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแรงงานก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (25/03/2015)
อ่าน 38 ครั้ง
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตรังจัดอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว”เพื่อเป็นการรองรับประชาคมอาเซียน (25/03/2015)
อ่าน 94 ครั้ง
จ.ตรัง ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ประชาชน (24/03/2015)
อ่าน 26 ครั้ง
อบจ.ตรัง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม อำเภอกันตัง (24/03/2015)
อ่าน 26 ครั้ง
กรมทรัพยากรธรรมชาติดล้อมจังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 จัดโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา (24/03/2015)
อ่าน 91 ครั้ง
ชมรมพนักงานเทศบาลนครตรัง ยื่นหนังสือกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เพื่อเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่จับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุยิงปลัดเทศบาลนครตรัง (24/03/2015)
อ่าน 29 ครั้ง
จังหวัดตรังสนธิกำลังปล่อยรถบรรทุกน้ำอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนทั้ง 10 อำเภอ 42 ตำบล 1 เทศบาล ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 2 หมื่นครัวเรือน (24/03/2015)
อ่าน 27 ครั้ง
สาธารณสุขตรัง เร่งรณรงค์ส่งเสริมให้แม่แปรงฟันให้ลูกตั้งแต่ฟันน้ำนมเริ่มขึ้นซี่แรก ฝึกทักษะการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียน (24/03/2015)
อ่าน 22 ครั้ง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอปะเหลียน จัด โครงการถ่ายทอดความรู้และวิธีการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน (24/03/2015)
อ่าน 31 ครั้ง
แขวงทางหลวงชนบทตรัง ตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ (Spot Check) ที่อำเภอกันตัง เพื่อป้องปรามการบรรทุกน้ำหนักไม่ให้เกินกว่ากฎหมายกำหนด (24/03/2015)
อ่าน 31 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง ร่วมกับ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังได้กำหนดจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน (21/03/2015)
อ่าน 29 ครั้ง
จังหวัดตรัง ถ่ายทอดความรู้การจัดการโรครากขาวยางพาราแก่เกษตรกรเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากโรครากขาว (21/03/2015)
อ่าน 22 ครั้ง
ตรังเตรียมจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (21/03/2015)
อ่าน 22 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สั่งทุกฝ่ายเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองน้ำเจ็ด (21/03/2015)
อ่าน 48 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิจัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 (21/03/2015)
อ่าน 30 ครั้ง
ตร.ตรังแถลงผลปิดล้อมกวาดล้างอาชญากรรม 3วัน ได้ทั้งยาเสพติดและอาวุธสงครามเพียบ พร้อมยึดทรัพย์ 26 ล้าน (20/03/2015)
อ่าน 46 ครั้ง
อบจ.ตรัง จัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตเศรษฐกิจฐานรากสู่เศรษฐกิจระดับมหภาค รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 1 ณ ศาลาประชาคมอำเภอสิเกา (20/03/2015)
อ่าน 32 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 [318] 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>