หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

จ.ตรัง จัดอบรมโครงการกรมบังคับคดีสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 (11/03/2015)
อ่าน 37 ครั้ง
จ.ตรัง จัดการแข่งเรือประเพณีตำบลตะเสะ ประจำปี 2558 (10/03/2015)
อ่าน 40 ครั้ง
สกย.ตรัง ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นแทนยางพารา ตั้งเป้าปี 2558 หนุนปลูกพืชชนิดอื่น 20,050 ไร่ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 40 (10/03/2015)
อ่าน 41 ครั้ง
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดตรัง ออกให้บริการด้านทันตกรรม โดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนทั่วไปที่โรงเรียนบ้านควนหนองกก อ.รัษฎา จ.ตรัง (10/03/2015)
อ่าน 48 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดตรัง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนรวมทั้งวัด มัสยิดและโรงเรียนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง (10/03/2015)
อ่าน 34 ครั้ง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ตรัง สร้างรายได้ให้เกษตรกร โดยการปลูกมะนาวไร้เมล็ดในท่อซีเมนต์ (10/03/2015)
อ่าน 126 ครั้ง
ทางหลวงชนบทตรัง ตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อน ที่ (Spot Check) ที่อำเภอกันตัง เพื่อป้องปรามการบรรทุก (10/03/2015)
อ่าน 31 ครั้ง
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาตรัง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) (10/03/2015)
อ่าน 50 ครั้ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) สำนักงานภาคใต้ เผยเศรษฐกิจปี 57 ของภาคใต้ที่ผ่านมาชะลอตัว เนื่องจากพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะยางพารามีราคาตกต่ำ (10/03/2015)
อ่าน 34 ครั้ง
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 435 ตรัง ร่วมกับสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตรัง และเทศบาลตำบลโคกหล่อ นำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค (10/03/2015)
อ่าน 39 ครั้ง
จัดหางานตรัง แจ้งเร่งรัดการยื่นบัญชีรายชื่อเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา (บัตรสีชมพู) (10/03/2015)
อ่าน 43 ครั้ง
เทศบาลตำบลห้วยยอด จัดงานอาหารดีศรีห้วยยอด และถนนคนเดินเพื่อครอบครัวอุ่นใจ ครั้งที่ 11 (10/03/2015)
อ่าน 49 ครั้ง
เทศบาลนครตรังเปิดศึกดวลแข้งรุ่นใหญ่ ฟุตบอลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 (09/03/2015)
อ่าน 50 ครั้ง
อบจ.ตรังจัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการกรีดยาง หลักสูตร “เทคนิคการลับมีดกรีดยาง” รุ่นที่ 3 ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด (09/03/2015)
อ่าน 48 ครั้ง
นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 (09/03/2015)
อ่าน 42 ครั้ง
สถานีตำรวจภูธรกันตัง จัดโครงการอบรมหลักสูตรทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (09/03/2015)
อ่าน 56 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ติดตามผลการดำเนินโครงการ การตรวจราชการตามแผนแบบบูรณาการ งบประมาณ ประจำปี 2558 รอบที่ 1 (09/03/2015)
อ่าน 51 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดงาน “ชุมนุมสตรีเนื่องในวันสตรีสากล” โดยมีผู้ร่วมงานนับพันคน (08/03/2015)
อ่าน 59 ครั้ง
องคมนตรี เปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย รูปธรรมของการปฏิรูปการศึกษา : ประสบการณ์ที่ต้องเรียนรู้ร่วมกัน (06/03/2015)
อ่าน 56 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เยี่ยมบ้านยามบ่าย ตามนโยบาย “ตรังเมืองแห่งความสุข” (06/03/2015)
อ่าน 51 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 [323] 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ถัดไป>>