หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 จัดโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง (05/03/2015)
อ่าน 121 ครั้ง
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง จัดโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัลให้กับชุมชน (05/03/2015)
อ่าน 34 ครั้ง
กาชาดตรังจัดอบรมผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ประจำปี 2558 (05/03/2015)
อ่าน 38 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับชุมชนประมง จังหวัดตรัง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการศักยภาพการเพิ่มประชากรปูม้าบริเวณแหล่งหญ้าทะเล (04/03/2015)
อ่าน 28 ครั้ง
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตั้งศูนย์บริการน้ำดื่มสะอาด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2558 ฟรี (04/03/2015)
อ่าน 35 ครั้ง
สคร. 12 สงขลา เตือนระวังเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอมและช่วงหน้าร้อน (04/03/2015)
อ่าน 38 ครั้ง
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดตรัง ออกให้บริการด้านทันตกรรม โดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนทั่วไปในถิ่นทุรกันดาร ที่ โรงเรียนบ้านไทรบ่วง หมู่ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา (04/03/2015)
อ่าน 62 ครั้ง
เทศบาลนครตรังจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (คลายร้อนกับนครตรัง) ฝึกอบรม 10 กิจกรรม (04/03/2015)
อ่าน 74 ครั้ง
ปศุสัตว์จังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรดูแลสุขภาพสัตว์จะเจ็บป่วงช่วงหน้าแล้ง (04/03/2015)
อ่าน 23 ครั้ง
จ.ตรัง จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พร้อมน้อมนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน (04/03/2015)
อ่าน 26 ครั้ง
ทหารจากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นำรถบรรทุกน้ำอุปโภค บริโภคไปช่วยเหลือประชาชน (03/03/2015)
อ่าน 34 ครั้ง
จังหวัดตรังเป็นจังหวัดแรก จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ “จังหวัดตรัง ใสสะอาด” ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (03/03/2015)
อ่าน 45 ครั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวตรัง งานจักสานจากก้านจาก สร้างรายได้มหาศาล (03/03/2015)
อ่าน 745 ครั้ง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง จัดโครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (03/03/2015)
อ่าน 43 ครั้ง
จังหวัดตรังขอรับการสนับสนุนปฎิบัติการฝนหลวง เนื่องจากประสบภัยแล้งทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย (03/03/2015)
อ่าน 211 ครั้ง
เทศบาลตำบลห้วยยอด ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 4 มีนาคมนี้ ณ วัดห้วยยอด (03/03/2015)
อ่าน 19 ครั้ง
อบต.ตะเสะ จัดโครงการแข่งเรือประเพณี ประจำปี 2558 (03/03/2015)
อ่าน 41 ครั้ง
จังหวัดตรังจัดโครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมายและครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง (03/03/2015)
อ่าน 34 ครั้ง
พช.ตรัง จัดงาน “รวมพลัง สร้างสามัคคี พี่น้องกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตรัง” (03/03/2015)
อ่าน 36 ครั้ง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังสรุปสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2588 (02/03/2015)
อ่าน 28 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 [324] 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>