หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ขอเชิญคนไทยอุดหนุนคนไทย ตามโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (02/03/2015)
อ่าน 28 ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดตรัง ส่งเสริมเยาวชนยึดมั่นในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา จัดการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและบรรยายธรรม ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม (02/03/2015)
อ่าน 19 ครั้ง
โครงการตลาดนัดเกษตรกรจังหวัดและตลาดนัดชุมชนไทย ช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ จ.ตรัง ประสบความสำเร็จ ประชาชนสนใจเลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงกันอย่างคึกคัก (02/03/2015)
อ่าน 19 ครั้ง
สาธารณสุขตรัง ขยายการจัดตั้งชมรม To Be Number One ในสถานพินิจฯสำนักงานคุมประพฤติและย่านการค้า หลังชมรม To Be Number One จังหวัดตรัง ประสบความสำเร็จคว้ารางวัลดีเด่นระดับภาคใต้ และระดับประเทศ (02/03/2015)
อ่าน 20 ครั้ง
เกษตรจังหวัดตรังจัดโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (02/03/2015)
อ่าน 11 ครั้ง
จ.ตรัง ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริมระดับจังหวัด (02/03/2015)
อ่าน 66 ครั้ง
สกย.ตรัง แจงผลการดำเนินงานการเปิดตลาดยาง ตามโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง (01/03/2015)
อ่าน 117 ครั้ง
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรังจัดโครงการอบรมผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิตจังหวัดตรัง ประจำปี 2558 (01/03/2015)
อ่าน 21 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 กำหนดลงพื้นที่จังหวัดตรัง ติดตามผลการดำเนินโครงการ การตรวจราชการตามแผนแบบบูรณาการ งบประมาณ ประจำปี 2558 รอบที่ 1 (01/03/2015)
อ่าน 25 ครั้ง
เทศบาลนครตรังร่วมกับบริษัทเนชั่นฯเตรียมจัดการแข่งขันปั่นจักรยาน “ชวนปั่นเล่าเรื่องเมืองทับเที่ยง 100 ปี” 10-12 เมษายน 2558 (01/03/2015)
อ่าน 84 ครั้ง
เทศบาลนครตรังเตรียมจัดงานเสวนาย่อยงาน ๑๐๐ ปีเมืองทับเที่ยง ตอน“จิบน้ำชา เล่าเรื่อง เมือง ๑๐๐ ปี” (01/03/2015)
อ่าน 29 ครั้ง
อบจ.ตรังจัดประชุมสภาอบจ.ตรังสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (01/03/2015)
อ่าน 36 ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดตรัง แจงผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปีงบประมาณ 2558 (01/03/2015)
อ่าน 18 ครั้ง
จ.ตรัง จัดงานประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวจังหวัดตรัง และวันสตรีสากล ประจำปี 2558 (01/03/2015)
อ่าน 23 ครั้ง
จ.ตรัง ขอเชิญชวนข้าราชการเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลาตามมติคณะรัฐมนตรี (01/03/2015)
อ่าน 17 ครั้ง
จ.ตรัง จัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2558 (01/03/2015)
อ่าน 13 ครั้ง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง จัดโครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผักสด ผลไม้สด เพื่อผู้บริโภคปลอดภัย (28/02/2015)
อ่าน 41 ครั้ง
จังหวัดตรังประกาศเจตนารมณ์ “จังหวัดตรัง ใสสะอาด” เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและร่วมขับเคลื่อนวาระเร่งด่วน (28/02/2015)
อ่าน 27 ครั้ง
จ.ตรัง กำหนดจัดงาน “ชุมนุมสตรี เนื่องในวันสตรีสากลจังหวัดตรัง ครั้งที่ 30 ปี 2558” (28/02/2015)
อ่าน 29 ครั้ง
จ.ตรัง จัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (28/02/2015)
อ่าน 59 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 [325] 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>