หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

เทศบาลนครตรังเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน เรื่อง ระบบกำจัดขยะแบบผสมผสานเทศบาลนครตรัง เพื่อสร้างโรงงานขยะแบบผสมผสาน แก้ไขปัญหาบ่อขยะในอนาคต (27/02/2015)
อ่าน 39 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตรัง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง (27/02/2015)
อ่าน 28 ครั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง เร่งวิจัยการขยายพันธุ์ของหอยตะเภา (27/02/2015)
อ่าน 38 ครั้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group ครั้งที่ 1 (27/02/2015)
อ่าน 34 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ย้ำการบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นลงไปถึงมือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ตามนโยบายของรัฐบาล (27/02/2015)
อ่าน 37 ครั้ง
ธ.ก.ส.ตรัง ส่งเสริมธนาคารเด็ก “บ้านดุหุน” เสริมสร้างวินัยการออม ตามโครงการตำบลสุขภาวะ (27/02/2015)
อ่าน 27 ครั้ง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (27/02/2015)
อ่าน 31 ครั้ง
จ.ตรัง จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 10 (26/02/2015)
อ่าน 30 ครั้ง
จ.ตรัง เข้าร่วมประชุมหารือและรับทราบนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหายางพาราในช่วงปิดกรีดยาง พร้อมเตรียมปรับแผนการผลิตและจำหน่ายยางในฤดูกาลผลิต (26/02/2015)
อ่าน 38 ครั้ง
จ.ตรัง เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ตลอด 24 ชั่วโมง (26/02/2015)
อ่าน 23 ครั้ง
จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2558 (26/02/2015)
อ่าน 42 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง มอบเกียรติบัตรหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดตรัง ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 16 ราย (26/02/2015)
อ่าน 33 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เยี่ยมบ้านยามบ่าย “ตรังเมืองแห่งความสุข” ตามโครงการติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558 (26/02/2015)
อ่าน 70 ครั้ง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง (26/02/2015)
อ่าน 117 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ห้ามไม่ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไม่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามกฎหมายออกอากาศ (25/02/2015)
อ่าน 40 ครั้ง
จ.ตรัง ประชุมคณะกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา (25/02/2015)
อ่าน 27 ครั้ง
เกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดตรัง ใช้เวลาหลังช่วงปิดกรีดยางพารา เก็บหมาก นำมาทำเป็นหมากแห้งขายให้กับพ่อค้า สร้างรายได้ประมาณวันละ 200-300 บาท (25/02/2015)
อ่าน 103 ครั้ง
อบจ.ตรัง จัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตเศรษฐกิจฐานรากสู่เศรษฐกิจระดับมหภาค รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองตรัง (25/02/2015)
อ่าน 42 ครั้ง
ระดับน้ำหลายสายของจังหวัดตรัง ระดับน้ำลดระดับลงเป็นอย่างมากจนเกือบแห้งขอด ส่งผลให้ประชาชนเริ่มเดือดร้อนขาดแคลนน้ำ จากปัญหาภัยแล้งที่มาเร็วกว่าทุกปี (25/02/2015)
อ่าน 22 ครั้ง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันตัง จังหวัดตรัง นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าจับกุมแรงงานพม่า ลักลอบเล่นการพนัน ได้ผู้ต้องหาชายหญิง 12 คน พร้อมของกลาง การเข้าจับกุมเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (25/02/2015)
อ่าน 168 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 [326] 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>