หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

โรงพยาบาลตรังขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี (29/12/2014)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง เปิดศูนย์ช่างชุมชนเทิดไท้องค์ราชันและการให้บริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2558 (29/12/2014)
อบต.บ้านโพธิ์ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ที่จะต้องเสียภาษีโรงเรือน และที่ดิน ประจำปี 2558 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (29/12/2014)
อบต.บ้านโพธิ์ประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2558 (29/12/2014)
เทศบาลเมืองกันตัง จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 (28/12/2014)
ขนส่งจังหวัดตรัง ประกาศรถที่ทะเบียนเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกันครบสามปี ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 (28/12/2014)
อบต.บ้านโพธิ์ แจ้งให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2557 ถึงปี 2560 (28/12/2014)
มัสยิดบ้านสิเหร่ อ.กันตัง กำหนดจัดงานการกุศล เพื่อสมทบทุนสร้างกำแพงมัสยิด (28/12/2014)
ปชส.ตรัง ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ขิง – ข่าโลก) ครั้งที่ 3 (28/12/2014)
อบต.หาดสำราญ จัดงานเทศกาล “เบิกฟ้าหาดสำราญ อาหารทะเล เสน่ห์ธรรมชาติ” ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 (28/12/2014)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ร่วมจัดงานวันครู พ.ศ.2558 (28/12/2014)
กศน.อำเภอรัษฎา ร่วมกับ กศน.อำเภอหาดสำราญ จัดค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานกาชาดและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ณ ค่ายเทพสตรี-ศรีสุนทร (28/12/2014)
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ร่วมกับ ธกส. เดินหน้าบันทึกลงนามเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรชาวสวนยางใน 4 ตำบล 2,780 ราย (28/12/2014)
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (28/12/2014)
ตำรวจตรัง แนะประชาชนปฏิบัติตามแนวทางของตำรวจ เพื่อความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2558 (28/12/2014)
ทางหลวงชนบทจังหวัดตรัง จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ (Spot Check) เพื่อเป็นการป้องปรามการบรรทุกน้ำหนัก หนักไม่ให้เกินกว่ากฎหมายกำหนด (27/12/2014)
กศน.อำเภอนาโยง จัดโครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรมด้วยหลักค่านิยมไทย 12 ประการ ตามนโยบายรัฐบาล (27/12/2014)
โรงพยาบาลรัษฎา จัดกิจกรรมรณรงค์ “สานพลังสตรีตรัง ต้านภัยมะเร็งเต้านม” (27/12/2014)
อบจ.ตรัง จัดโครงการส่งเสริมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจร และร่วมมือกันสร้างเมืองตรังให้น่าอยู่ (27/12/2014)
อำเภอกันตัง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา (27/12/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 [343] 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>