หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

แขวงการทางตรัง นำรถตักหน้าขุดหลัง ทำการขุดดินเพื่อเปิดทางระบายน้ำ ที่ถนนควนขัน เขตเทศบาลนครตรัง ที่ถูกน้ำท่วม ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน (24/11/2014)
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธีทำบุญจวนผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล (23/11/2014)
อ่าน 40 ครั้ง
จังหวัดตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ (21/11/2014)
อ่าน 83 ครั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ (21/11/2014)
อ่าน 34 ครั้ง
จังหวัดตรังประสบภาวะน้ำท่วมครั้งที่ 2 ในรอบเดือนพฤศจิกายน มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนใน 3 อำเภอ (21/11/2014)
จังหวัดตรัง พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น ให้แก่มัสยิดในจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓๕ มัสยิด วงเงิน ๗ แสนบาท (20/11/2014)
อ่าน 90 ครั้ง
หอการค้าฯ เชิญชวนนักเรียนร่วมประกวดผลงานในงานสัปดาห์รักษ์พะยูนและรักศิลป์ ประจำปี 2557 (20/11/2014)
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (20/11/2014)
ศาลจังหวัดตรังจัดโครงการสัมมนาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ร่วมกับ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ในหัวข้อ “การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ” (20/11/2014)
ฟุตบอลงานเฉลิมพระชนมพรรษา ครั้งที่ 23 เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว (20/11/2014)
เทศบาลนครตรังประชุมชี้แจ้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (20/11/2014)
เทศบาลตำบลนาวง ร่วมกับชมรมจักรยานตำบลนาวง จ.ตรัง จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557 (20/11/2014)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง ออกประกาศเรื่องการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประจำปี พ.ศ.2558 เป็นการล่วงหน้า (20/11/2014)
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จัดตลาดนัดเกษตรกรทุกวันอังคาร เพิ่มทางเลือกในการระบายสินค้าให้แก่เกษตรกร (20/11/2014)
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการให้บริการการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์นอกสถานที่ครั้งที่ 1 (20/11/2014)
จังหวัดตรัง เร่งช่วยเหลือชาวนาตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย สนองนโยบายรัฐบาล (19/11/2014)
อ่าน 41 ครั้ง
จังหวัดตรังร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง แถลงข่าวจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2557 (19/11/2014)
ขนส่งตรังยืนยันเรื่องการทำใบขับขี่แบบใหม่ ตามสื่อออนไลน์ (19/11/2014)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ขอเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้งรายเดิมและรายใหม่ ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2557 (19/11/2014)
คณะกรรมการตัดสินระดับจังหวัด ออกตัดสินหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกในการประกวดปลูกไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับเขตสองข้างทาง ประจำปี 2557 (19/11/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 [352] 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>