หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

ปศุสัตว์จังหวัดตรังเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้เฝ้าระวังสัตว์ป่วยในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะโรคนิวคาสเซิ่ล โรคปากและเท้าเปื่อย โรคคอบวม รวมทั้งเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (18/11/2014)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดสัมมนา “การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” (18/11/2014)
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัดเข้ายื่นหนังสือ ขอให้ทบทวนแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ และแต่งตั้งกลไกกรรมการแก้ไขปัญหาของ ขปส. (18/11/2014)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง จัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเกาะสุกร (17/11/2014)
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง สุดยอด คว้า 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 8 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติ ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณัฐประชาชนจีน (17/11/2014)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข (17/11/2014)
ศูนย์วิทย์ฯตรัง จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 3 วัน 2 คืน (17/11/2014)
วัฒนธรรมจังหวัดตรังจัดประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ประจำปี 2557 (17/11/2014)
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เชิญชวนประชาชนมอบความรักให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต (17/11/2014)
จ.ตรัง ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 (17/11/2014)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับครูตำรวจ จำนวน 3 นาย ซึ่งเป็นผู้ที่อุทิศตน (16/11/2014)
จ.ตรัง จัดโครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย...อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (16/11/2014)
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง นำเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (16/11/2014)
ธ.ก.ส.นำร่องจ่ายเงินชาวสวนยาง 6 จังหวัด ตรัง จันทบุรี สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีและอำนาจเจริญ วงเงิน 27.98 ล้านบาท จำนวน 3,101 ราย พื้นที่ปลูกยางพารา 28,012.25 ไร่ เร่งรัดเกษตรกรขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชย (16/11/2014)
เทศบาลนครตรัง เตรียมความพร้อมสู่อาเซียนจัดโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่แกนนำชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า (16/11/2014)
จ.ตรัง สปช. ร่วมกับ กกต.ตรัง เปิดศูนย์ประสานงาน เพื่อให้เป็นช่องทางให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการยกร่างรัฐธรรมนูญและปฏิรูปประเทศ (16/11/2014)
ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง เจรจาขอขยายถนนทางหลวงหมายเลข 4162 เป็น 4 ช่องจราจรเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว (15/11/2014)
เกษตรตรัง ขานรับนโยบายขยายตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้แก่เกษตรกรหรือผู้ผลิตโดยตรง (15/11/2014)
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดตรัง เริ่มคลี่คลายแล้วเนื่องจากฝนหยุดตก ในขณะที่ทหารจากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด ได้ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยการกวาดล้างบ้านให้กับประชาชน (15/11/2014)
แขวงการทางตรัง เร่งขุดลอกทางระบายน้ำข้างทาง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา เกิดน้ำท่วมและพบว่าทางระบายน้ำตื้นเขินมาจากดินที่ทับถมทำให้น้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านประชาชน (15/11/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 [354] 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>