หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

อบจ.ตรัง จัดการอบรมและมอบพันธุ์พืชแก่เกษตรกรตามโครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษและกล้าไม้ เพื่อส่งเสริมราษฎรในเขตพื้นที่ จ.ตรัง ปี 2557 (02/10/2014)
ประชาชนผู้ร่วมแสวงบุญในงานประเพณีถือศีลกินเจหรืองานประเพณีถือศีลกินผักที่จังหวัดตรัง ร่วมพิธีทิ้งกระจาด ซึ่งเป็นการบริจาคทานให้กับดวงวิญญาณไร้ญาติ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่สำคัญในช่วงประเพณีถือศีลกินเจ (02/10/2014)
ผู้ที่ร่วมถือศีลกินเจในจังหวัดตรัง สวมใส่ชุดขาวมาร่วมพิธีสวดมนต์ เดินเวียนธูปเวียนเทียนที่ศาลเจ้ากันเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาศีลถาวนา ทำจิตใจให้สงบบริสุทธิ์ ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง (02/10/2014)
ในช่วงประเพณีถือศีลกินผักหรือถือศีลกินเจ ที่จังหวัดตรัง มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวและร่วมงานจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างคึกคัก มีเงินสะพัดจากกการท่องเที่ยว 100 ล้านบาท (02/10/2014)
เทศบาลนครตรังจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร คุณธรรมจริยธรรมและการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (02/10/2014)
เทศบาลนครตรังจัดพิธีมอบเงินรางวัลโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ปีการศึกษา 2557 (01/10/2014)
อบจ.ตรังจัดประชุมสภาอบจ.ตรังสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 (01/10/2014)
พมจ.ตรัง จัดงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนตรัง ปี 2557 (01/10/2014)
จ.ตรัง จัดงานมหกรรม OTOP ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มอบความสุขสู่ประชาชน (01/10/2014)
ที่ จ.ตรัง จัดโครงการคืนความสุขคนไทย เทิดไท้องค์ราชันราชินี พาพ่อแม่เที่ยวฟรี ในอุทยานแห่งชาติ (29/09/2014)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง ขอเชิญเสนอผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (29/09/2014)
เกษตรจังหวัดตรัง เชิญขวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2557/2558 รับขึ้นทะเบียน (29/09/2014)
ธนารักษ์พื้นที่ตรัง เปิดให้เช่าเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) (29/09/2014)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ขอเชิญผู้สนใจสมัครและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันน้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด (29/09/2014)
ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย ประกอบพิธีจุดประทัดสายแรก อัญเชิญองค์พระกิวอ่องไต่เต่ และองค์ศักดิ์สิทธิ์ ออกโปรดสาธุชนในช่วงประเพณีถือศีลกินเจ โดยมีประชาชนผู้ถือศีลกินเจและนักท่องเที่ยวร่วมงานกันอย่างคึกคัก (29/09/2014)
ฟุตบอลยุวชน อบจ.คัพ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี 2557 ปิดฉากลงแล้ว (28/09/2014)
นายกอบจ.ตรังเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้เด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 (28/09/2014)
ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง จับมือ สนง.สหกรณ์ร้อยเอ็ด จัดสัมมนาส่งเสริมตลาด“ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด สู่ผู้บริโภคภาคใต้ (28/09/2014)
ราคาพืชผักในท้องตลาดสดเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ไม่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด เนื่องจากผักมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนผู้บริโภค ในขณะที่การจำหน่ายพืชผักในช่วงประเพณีกินเจปีนี้การจำหน่ายไม่คึกคักเท่าที่ควร (28/09/2014)
กองพันทหารช่างที่ 402 จังหวัดพัทลุง ที่มาขุดลอกคลองสว่างที่จังหวัดตรัง ร่วมกับชาวบ้านในอำเภอกันตังและอำเภอเมืองตรัง ปลูกหญ้าแฝกริมคลองสว่าง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28/09/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 [364] 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>