หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

จ.ตรัง จัดรณรงค์แก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามนโยบาย คสช. (24/09/2014)
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร่วมกับโรงพยาบาลตรัง จัดพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล (24/09/2014)
จ.ตรัง จัดอบรมสร้างความรู้ในบริบทของประชาคมอาเซียนแก่ข้าราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (24/09/2014)
ประเพณีบุญเดือนสิบที่จังหวัดตรังเป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งประเพณีบุญเดือนสิบเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีประชาชนมาร่วมพิธีทำบุญจำนวนมาก (24/09/2014)
อบจ.ตรัง จัดประชุมเตรียมงานลากพระ ครั้งที่ 14 (24/09/2014)
ชาวตรังและนักท่องเที่ยวจำนวนมากสวมใส่ชุดขาว เข้าร่วมพิธีจุดไฟพระฤกษ์เพื่อรับพระยกอ๋องฮ่องเต้ และพระกิวอ๋องไต่เต่ ที่ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินเจอย่างเป็นทางการแล้ว (24/09/2014)
เกษตรกรตรังเลี้ยงสาหร่ายขนนกควบคู่กับการเลี้ยงปลาในกระชัง ช่วยลดต้นทุนการผลิต ทำรายได้กว่า 20,000 บาทต่อเดือน (23/09/2014)
สสจ.ตรัง จัดงานมหกรรม “ตู้น้ำดื่มปลอดภัย คนไทยยิ้มได้” เขตบริการสุขภาพที่ 12 (23/09/2014)
ตร.ตรังมอบชุดตำรวจให้กับข้าราชการตำรวจยากจน (23/09/2014)
กษ.ตรัง เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (23/09/2014)
ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี๋ย ทำพิธียกเสาเต็งโกหรือขึ้นเสาเทวดา เพื่อประกาศให้เทพยาดาให้มารับทราบงานบุญที่ยิ่งใหญ่ โดยมีประชาชนแต่งกายด้วยชุดขาวมาร่วมพิธีจำนวนมาก (23/09/2014)
สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งตลาดกลางยางพารากลุ่มจังหวัดภาคใต้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่กำลังประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำ (22/09/2014)
อบจ.ตรัง จัดประชุมผู้ประกอบการน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ภายในเขต จ.ตรัง เพื่อชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. และซักซ้อมความเข้าใจและขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ (22/09/2014)
บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหอการคาจังหวัดตรัง มอบผลิตภัณฑ์ อาหารเจ ให้กับ 9 ศาลเจ้าในจังหวัดตรังมูลค่ากว่า 6 แสนบาท เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเทศกาลกินเจจังหวัดตรัง (22/09/2014)
บรรยากาศก่อนเทศกาลถือศีลกินเจที่จังหวัดตรังเป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นและยังมีการมาลงทะเบียนปิ่นโตกับทางศาลเจ้าจำนวนมาก ในขณะที่ทางศาลเจ้าได้เตรียมสถานที่ในการยกเสาเต็งโกในวันพรุ่งนี้ (22/09/2014)
ประชาชนชาวไทยต่างหาซื้อของที่จะใช้ในงานประเพณีสารทเดือนสิบ ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของพี่น้องประชาชนในภาคใต้หรือเป็นการทำบุญใหญ่ให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว (22/09/2014)
ประชาชนในตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง และตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ขอบคุณคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ทุ่มงบประมาณในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชน (22/09/2014)
จังหวัดตรังร่วมกับชมรมจักรยาน จัดโครงการจักรยานปิดเมืองปั่น วันปลอดรถ ลดโลกร้อน หรือ วันคาร์ฟรีเดย์ 2014 (22/09/2014)
สาธารณสุขจังหวัดตรัง จับมือ ด่านท่าเรือกันตัง เทศบาลเมืองกันตัง สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนป้องกันตื่นความตระหนกและจัดซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า (19/09/2014)
ในช่วงประเพณีถือศีลกินเจหรือประเพณีถือศีลกินผักที่จังหวัดตรัง จะมีเงินสะพัดในช่วงประเพณีดังกล่าวเกือบร้อยล้านบาท เนื่องจากจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก พร้อมทั้งนำรายได้ช่วยเหลือด้านการกุศล (19/09/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 [366] 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ถัดไป>>