หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

จ.ตรัง จัดพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (14/11/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
นักเรียนดีใจแห่ทำบัตรประชาชนครั้งแรกที่ศูนย์เคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม อำเภอเมืองตรัง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน (13/11/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง จัดประชุมวิชาการและศึกษาดูงานประจำปี 2563 ครั้งที่ 16 (13/11/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
พลังงานจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมงาน “เปิดบ้าน พลังงานตรัง 62 (Trang Energy Open House 62)”)ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ประจำปี 2562 (13/11/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จัดหางานตรังจัดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 (13/11/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมเตรียมจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2562 “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” (12/11/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม อำเภอเมืองตรัง (12/11/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานคลังจังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2562 (12/11/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดตรังจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 (12/11/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2562 (12/11/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เทศบาลนครตรัง (12/11/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมจัดงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” (11/11/2019)
รัฐบาลจัดประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ที่ จ.กาญจนบุรี พร้อมลงพื้นที่ จ.ราชบุรี วันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน นี้ (11/11/2019)
ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน (11/11/2019)
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย (CRA Charity Run 2019) (11/11/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2562 (11/11/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
พช.ตรังจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (11/11/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
นครตรังเตรียมสถานที่จัดไฟสระกะพังสุรินทร์อย่างสวยงาม เชิญชวนนักท่องเที่ยวลอยกระทงที่ใช้วัสดุธรรมชาติ ทางเทศบาลนครตรัง เน้นให้ใช้วัสดุธรรมชาติ (11/11/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
เจ้าท่าภูมิภาคตรัง แจ้งมาตรการเพื่อความปลอดภัยในวันลอยกระทง พ.ศ.2562 (11/11/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ม.อ.ตรัง จับมือ หน่วยงานพันธมิตร ลงนาม MOU พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง (09/11/2019)
อ่าน 0 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>