หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

อบจ.ตรัง จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ถือบวช พร้อมมอบผลอินทผลัมและเครื่องดื่มสำเร็จรูปเพื่อให้ใช้ในการละศีลอด ที่ อ.หาดสำราญ (13/07/2014)
ทะเลจังหวัดตรังมีคลื่นสูงประมาณ 3 เมตร พัดเข้าชายฝั่ง ที่บริเวณชายหาดปากเมง อำเภอสิเกา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทำให้ชาวบ้านและร้านค้าได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก (13/07/2014)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง จัดโครงการสัมมนา “รวมพลคนทำบัญชีสามัคคีปรองดอง” ตามนโยบาย คสช. (13/07/2014)
จ.ตรัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน เพื่อสนับสนุนนโยบาย คสช.โดยการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชาติและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2557 (12/07/2014)
จ.ตรังจัดประกวดโรงเรียน/สถานศึกษา และนักเรียนตามโครงการยุวชนประกันภัย (12/07/2014)
ตรังจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) รุ่นที่ 4/2557 (12/07/2014)
จ.ตรัง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (12/07/2014)
ตรังจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “เที่ยวแบบไร้ควัน ปั่นท้าฝน” ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงโลซีซั่นตรัง (12/07/2014)
บรรยากาศการท่องเที่ยวที่จังหวัดตรัง มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย เนื่องจากในช่วงวันหยุดเข้าพรรษามีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน (12/07/2014)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง จัดประชุมใหญ่และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ เรื่อง สหวิทยากร : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน (11/07/2014)
ที่ จ.ตรัง การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวมีการทยอยกันมาขึ้นทะเบียนตลอดเวลา ตามนโยบาย คสช. (11/07/2014)
วัฒนธรรมจังหวัดตรัง จัดเข้าค่ายคุณธรรม นำธรรมะแก้ปัญหาสังคมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง (11/07/2014)
จังหวัดตรังสนธิชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม ตรวจสถานบันเทิง ร้านเกมส์ ตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย โดยให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (11/07/2014)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง จัดโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น (11/07/2014)
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ถือบวชในเดือนรอมฎอนอำเภอปะเหลียน (08/07/2014)
อำเภอปะเหลียน จัดกิจกรรมคืนความสุขแก่ประชาชนสร้างความปรองดอง สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (08/07/2014)
นายณัฏฐวัฒน์ สุวรรณโฆษิต ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมช่วยกันจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ที่ผ่านมาเมื่อ 15-24 มิถุนายน 2557 (08/07/2014)
นายมนภัทร วงศานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง เชิญชวนร่วมปลูกต้นไม้ ให้ได้คนละ 1 ต้น ร่วมทั้งจังหวัดตรังกว่า 6 แสน 4 หมื่นต้น เริ่มจากวันเข้าพรรษาปี 2557 ไปจนถึง วันเข้าพรรษา ปี 2558 (07/07/2014)
นายวรสิทธิ์ จาตุรัตน์ นักวิชาการคลัง ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนคลังจังหวัดตรัง กล่าวว่ากลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล โควต้าของสำนักงานคลังจังหวัดตรัง จะดำเนินการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ในการขายสลากไม่ให้เกินราคา 80 บาท และขณะนี้เริ่มจำห (07/07/2014)
นายประยูร หนูสุก วัฒนธรรมจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และทุกภาคส่วน จัดพิธีถวายเทียนพรรษา 219 วัด ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสมทบทุนถวายเทียนพรรษาได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง (07/07/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 [382] 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>