หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

อบต.หาดสำราญ ร่วม ททท.สำนักงานตรัง จัดงานประเพณีลากพระทางน้ำข้ามทะเล วิถีไทยวิถีชาวตรังสืบทอดกันมาร่วมร้อยปี (21/10/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง เชิญชวน นักท่องเที่ยวร่วมลงทะเบียน 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล (21/10/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ตลาดนัดตัวอย่างหนึ่งเดียวในตรัง เกษตรกรรวมตัวกันเปิดตลาดนัดขายพืชผักผลไม้ปลอดสารเคมีทุกชนิด 100 % และไม่ใช้ถุงพลาสติก (21/10/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง และขยายเวลาสินเชื่อผู้ประกอบกิจการยาง (17/10/2019)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก :ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวน “พยุหยาตราทางชลมารค” (17/10/2019)
ตรังจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 (17/10/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เตือนประชาชนเตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อันเนื่องมาจากฝนตกหนัก ฝนตกสะสม และคลื่นลมปานกลาง (16/10/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ขอความร่วมมือจากชาวเรือประมงพื้นบ้าน กว่า 700 ลำ ในการขอหนังสือรับรองประกอบการยื่นขอเปลี่ยนแระเภทของเรือ (16/10/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ประจำปี 2562 (15/10/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง นำพสกนิกรชาวตรังทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13/10/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก (13/10/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง นำเหล่าข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนในจังหวัดตรัง พร้อมใจกันร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (13/10/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ถึงเวลาทัวร์ ให้ทั่วไทย ต่อยอดโครงการชิมช้อปใช้ (10/10/2019)
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร. 9 และ ร.5 (10/10/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (10/10/2019)
จังหวัดตรังขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (08/10/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ตรังประกาศผลการคัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพระดับอำเภอ (08/10/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
สพป.ตรัง เขต 2 จัดโครงการ “เสริมสมรรถนะผู้เรียน สู่ทักษะอาชีพ ชีวิตยุคไทยแลนด์ 4.0 สพป.ตรัง เขต 2” ครั้งที่ 2 (08/10/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมเตรียมการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดประจำปี 2562 เน้น สร้างความสุขให้แก่ประชาชน ร่วมทำบุญ ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ (08/10/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาล โดยการนำเครื่องเอกซเรย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือด Biplane Digital Subtraction Angiography (08/10/2019)
อ่าน 0 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>