หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

อบจ.ตรัง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ครูตำรวจ D.A.R.E ป้องกันยาเสพติดในระดับมัธยมศึกษา (25/03/2014)
อบจ.ตรังจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนมุสลิม (25/03/2014)
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง รณรงค์ให้ความรู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ตรัง เพื่อช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนและผู้ปกครองอกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เนื่องจากการใช้สิทธิ์ที่ผ่านมามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์น้อย (25/03/2014)
เทศบาลนครตรัง เดินหน้าวางระบบเคเบิ้ลใต้ดินบริเวณถนนวิเศษกุล ช่วงสี่แยกหอนาฬิกาถึงสะพานไต๋ต๋อง และช่วงสี่แยกโกกุนถึงสามแยกหมี เพื่อเพิ่มผิวจราจรส่งเสริมการท่องเที่ยว (25/03/2014)
จากการชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาล ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมของจังหวัดตรัง และทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวลดลง ประกอบกับพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำถึงสองไตรมาส (25/03/2014)
จ.ตรัง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 ระดับจังหวัด (25/03/2014)
จังหวัดตรัง ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งครบ 10 อำเภอ 50 ตำบล 2 เทศบาล 362 หมู่บ้าน 35,508 ครัวเรือน 108,747 คน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถบรรทุกน้ำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วกว่า 4 ล้าน 6 แสนลิตร (24/03/2014)
นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี 2557 (24/03/2014)
โรงเรียนเทศบาล 6 จัดอบรมสัมมนา เรื่องการพัฒนาหลักสูตร คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง (24/03/2014)
คณะผู้บริหารเทศมนตรีนครตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ (24/03/2014)
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดตรังแจกจ่ายหญ้าแห้งและหญ้าสดเต็มให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เต็มโควต้าแล้ว ขณะนี้ขอสำรองจากสำนักงานเขตปศุสัตว์เขต 8 มาช่วยเหลือเพิ่มเติมในการรับมือภัยแล้งปีนี้ (24/03/2014)
ประมงจังหวัดตรังแนะนำการรับสถานการณ์ การเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2557 (24/03/2014)
เทศบาลนครตรังคุมเข้มโรคพิษสุนัขบ้าลดการเสี่ยงภัยของประชาชน เน้นการฉีดวัคซีนและฉีดยาคุมกำเนิดอย่างทั่วถึง (24/03/2014)
การเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตรัง เฉพาะในเขตจังหวัดมีผู้มาใช้สิทธิ์มากถึงร้อยละ 95 (23/03/2014)
พช.ตรัง บูรณาการหน่วยงานภาคี 11 หน่วยงาน เดินหน้าน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (23/03/2014)
สถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อเริ่มที่จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเริ่มเดินทางมาลดลง และยังส่งผลต่อผักไฮโดรโพนิกส์ ทำให้ผู้ปลูกผักต้องกระจายสินค้าส่งไปตามห้างสรรพสินค้า เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนผู้บริโภค (23/03/2014)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เตือนประชาชนให้เฝ้าระวังโรคที่จะป่วยในช่วงหน้าแล้ง โดยเฉพาะโรคอุจาระร่วง โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ เอช 1 เอ็น 1 (23/03/2014)
ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มเปิดหีบเลือกตั้ง (23/03/2014)
ผวจ.ตรัง นำส่วนราชการลงพื้นที่ออกบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนอำเภอหาดสำราญ (21/03/2014)
ประมงจังหวัดตรังให้คำแนะนำเกษตรกรในหน้าแล้ง (21/03/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 [403] 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>