หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

สธ.ตรังจัดงานรณรงค์วันรวมใจต้านภัยเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก ปี 2555 ขณะที่มีผู้ป่วยสะสม 4,432 ราย (04/12/2012)
วัฒนธรรมจังหวัดตรังจัดกิจกรรม ชมจวน ดวลเพลง ละเลงสี กวีศิลป์ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่เด็กและเยาวชนตรัง (Trang B-boy battle 2012) (04/12/2012)
จังหวัดตรังจัดโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 (04/12/2012)
จ.ตรังจัดพิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบก่อนเข้ารับตำแหน่ง (29/11/2012)
กระทรวงวิทยาศาสตร์จัดโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และมหกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพจังหวัดตรัง (28/11/2012)
มูลนิธิปลูกความดี มอบการศึกษาให้กับภิกษุ สามเณร และนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 250 ทุน เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและหยิบยื่นโอกาสให้กับนักเรียนที่เรียนดี (28/11/2012)
พิธีเปิดโครงการ “หน่วยบริการตรวจสายตาและสุขภาพเคลื่อนที่” (28/11/2012)
เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง เปิดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม (28/11/2012)
จังหวัดตรังจัดพิธีเจริญอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 84 ปี พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปัญญาวุธะมหาเถระ) เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) (28/11/2012)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเปิดประชุมสภาฯ ครั้งแรก (27/11/2012)
เปิดการอบรมหลักสูตร “การจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” (27/11/2012)
จังหวัดตรัง เร่งส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่าและป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และจัดทำแผนปฏิบัติการปลูกป่า โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี (26/11/2012)
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ นำผ้าพระกฐินพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลยา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายวัดตรังภูมิพุทธาวาส อำเภอกันตัง (25/11/2012)
ลูกเสือในจังหวัดตรัง กว่า 1,500 คนร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย (25/11/2012)
จ.ตรัง จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การด้านมวลชน ผู้ว่าฯ ตรังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมป้องกันเหตุในพื้นที่จากการชุมนุมของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยาม (24/11/2012)
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเตือนป้องกันอันตรายจากการเล่นดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง (24/11/2012)
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง จัดงานเปิดทะเลตรัง เปิดประ ตูสู่อันดามัน เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (24/11/2012)
จ.ตรังมอบเงินตอบแทนคุณงามความดีสำหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดจำนวนเงินกว่า 8 แสนบาท (24/11/2012)
หอการค้าจังหวัดตรัง เปิดงานสัปดาห์รักษ์พะยูนและรักศิลป์เยาวชน ครั้งที่ 20 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนได้เห็นถึงคุณค่า และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น (23/11/2012)
มูลนิธิคุณพุ่มมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จำนวน 113 ทุน (23/11/2012)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 [437] 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>