หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลละมอ (06/09/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
งาน “ตรัง...ยุทธจักรความอร่อยกับหมูย่างและขนมเค้กจังหวัดตรัง” ประจำปี 2562 (04/09/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ไทยพร้อมจัดประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป 16 ประเทศ และการประชุมระดับสูงอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ (04/09/2019)
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วม (04/09/2019)
เทศบาลนครตรังจัดโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 (04/09/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
สันนิบาตสหกรณ์จัดโครงการสัมมนา “พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ (พรบ.) กับการปรับกลยุทธ์ของสหกรณ์” (04/09/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
พมจ.ตรัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) รุ่นที่ 2 (04/09/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ตรังจัดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (04/09/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
สมาชิกชมรมผู้ประกอบการขนมเค้กจังหวัดตรัง เร่งมือทำเค้กยักษ์นานกว่า 8 ชั่วโมง เริ่มทำตั้งแต่ 4 โมงเย็นยันเที่ยงคืน (04/09/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
กกต.ตรังจัดอบรมโครงการส่งเสริมการยกระดับเจตจำนงทางการเมือง (04/09/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง แถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศกาลไหว้พระจันทร์จังหวัดตรัง (03/09/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยกันปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก (03/09/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง กำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว (03/09/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
เกษตรจังหวัดตรังจัดพิธีดำนาการจัดงานวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรและโครงการแปลนเกี่ยวข้าวเพื่อพ่อ “Rice for Dad” (ข้าวของพ่อ) (03/09/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” (03/09/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรังประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 (03/09/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าตรังฯ และผู้ประกอบการท่องเที่ยวตรัง รับคณะเอเจนซี่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน เดินทางสำรวจ แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ตรัง สตูล พอใจเตรียมส่งนักท่องเที่ยวชุดแรก 1 ตุลาคมนี้ (02/09/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
สสจ.ตรัง ออกหน่วยให้บริการเด็กด้อยโอกาสด้านทันตกรรมทั่วประเทศ ตามโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” (02/09/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก และการจ่ายเงิน 1 พันบาทของรัฐบาล จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง (02/09/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดตรังรายได้สรรพากรจังหวัดตรังปีนี้ต่ำกว่าเป้า ผลกระทบจากเศรษฐกิจซบเซา ผู้ว่าฯ สั่งหน่วยงานสำรวจโครงการก่อสร้างหลังพบทิ้งงานกว่า 50 รายการ (02/09/2019)
อ่าน 0 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>