หน้าหลัก >> ข่าวสมัครงาน

ข่าวสมัครงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (23/11/2020)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (18/11/2020)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (10/11/2020)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นวิทยากรดำเนินการสอนและรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ (05/11/2020)
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (05/11/2020)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี แจ้งนโยบายลดการพึ่งพิงแรงงานต่างชาติของประเทศมาเลเซีย (05/11/2020)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (05/11/2020)
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (05/11/2020)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานโครงการ ตามโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ จังหวัดอุทัยธานี (27/10/2020)
จังหวัดอุทัยธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการตามโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ (20/10/2020)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (09/10/2020)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (09/10/2020)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 1 อัตรา (28/09/2020)
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ จำนวน 3 อัตรา (28/09/2020)
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 12 อัตรา (28/09/2020)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (15/09/2020)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (11/09/2020)
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (20/08/2020)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (20/08/2020)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (14/08/2020)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ถัดไป>>